Oferty pracy

Nauczyciele akademiccy

Na stanowisko asystenta w Katedrze Zarządzania Organizacjami w Kolegium Ekonomii "Ogłoszenie nr 43/2021/AS/KZO/KE" pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pani mgr Moniki Karczewskiej. [Więcej]


Na stanowisko asystenta w Katedrze Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej w Kolegium Finansów "Ogłoszenie nr 42/2021/AS/KIiRM/KF" pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pani mgr Katarzyny Renik. [Więcej]


Na stanowisko instruktora (0,5 etatu) w Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu "Ogłoszenie nr 37/2021/INS/CWFiS" pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pani mgr Pauliny Bałtrukiewicz. [Więcej]


Konkurs na stanowisko instruktora (0,5 etatu) w Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu "Ogłoszenie nr 36/2021/INS/CWFiS" nie został rozstrzygnięty. [Więcej]


Na stanowisko instruktora w Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu "Ogłoszenie nr 39/2021/INS/CWFiS" pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pana mgra Mirosława Orczyka. [Więcej]