Harmonogram rekrutacji dla cudzoziemców 2022/2023

Proces rekrutacji kandydatów zagranicznych Termin*
Rejestracja w systemie Dream Apply (kierunki anglojęzyczne)

1 marca – 30 czerwca 2022
(kandydaci spoza Europy)

 1 marca – 31 lipca 2022
(kandydaci z Europy)

Rejestracja w systemie IRK (kierunki w języku polskim) szczegółowe informacje
Składanie dokumentów w wersji papierowej (kierunki w języku polskim) szczegółowe informacje
Składanie dokumentów w wersji papierowej (kandydaci z zagranicy) do 30 września 2022

Dokumenty należy składać w Dziale Rekrutacji:

Budynek CNTI, pok. 2/17
ul. Bogucicka 5
40-287 Katowice

Uwaga!
Dokumenty nie muszą być składane bezpośrednio przez studenta, niepotrzebne jest również upoważnienie.

Jeżeli kandydat nie może pojawić się w Polsce w terminie składania dokumentów, można wysłać je pocztą na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Centrum Marketingu
Rekrutacja Zagraniczna
ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice

Uwaga!
Dokumenty muszą być przedstawione w oryginale (dyplom, tłumaczenie przysięgłe, oświadczenia). Pamiętaj, że podczas transportu mogą ulec zniszczeniu. Po przyjeździe do Polski, przedstaw dodatkowo w Dziale Rekrutacji oryginały paszportu/dowodu osobistego, wizę/kartę pobytu i Kartę Polaka (jeśli dotyczy).

* Daty mogą ulec zmianie. Informacje będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej Uczelni.