Harmonogram rekrutacji 2019/2020

Proces rekrutacji kandydatów zagranicznych

Semestr zimowy

Semestr letni

Rejestracja w systemie Dream Apply (zagraniczne świadectwa/dyplomy) 15 kwietnia – 31 lipca 2019
Rejestracja w systemie IRK (polskie świadectwa/dyplomy) 3 czerwca – 7 września
Termin składania dokumentów (polskie świadectwa/dyplomy) 7 września
Termin składania dokumentów (zagraniczne świadectwa/dyplomy) 20 września

Okres studiów

1 października 2019 – 
31 stycznia 2020

1 lutego – 
30 września 2020

Dokumenty można składać w Dziale Rekrutacji*:

Budynek CNTI, pok. 2/17
ul. Bogucicka 5
40-287 Katowice

*Dokumenty nie muszą być składane bezpośrednio przez studenta, niepotrzebne jest również upoważnienie.

Jeżeli nie możesz pojawić się w Polsce w terminie składania dokumentów,
można wysłać je pocztą na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Biuro Zarządzania Dydaktyką
Rekrutacja Zagraniczna
ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice

Uwaga!
Dokumenty muszą być przedstawione w oryginale (dyplom, tłumaczenie przysięgłe, oświadczenia). Pamiętaj, że podczas transportu mogą ulec zniszczeniu. Po przyjeździe do Polski, przedstaw dodatkowo w Dziale Rekrutacji oryginały paszportu/dowodu osobistego, wizę/kartę pobytu i Kartę Polaka (jeśli dotyczy).