Harmonogram rekrutacji 2020/2021

Proces rekrutacji kandydatów zagranicznych Termin*
Rejestracja w systemie Dream Apply (zagraniczne świadectwa/dyplomy)

20 kwietnia – 31 lipca 2020
(kandydaci spoza Europy)

 

20 kwietnia – 31 sierpnia 2020
(kandydaci z Europy)

Rejestracja w systemie IRK (polskie świadectwa/dyplomy) szczegółowe informacje
Termin składania dokumentów (polskie świadectwa/dyplomy) szczegółowe informacje
Termin składania dokumentów (zagraniczne świadectwa/dyplomy) do 30 września

Dokumenty można składać w Dziale Rekrutacji:

Budynek CNTI, pok. 2/17
ul. Bogucicka 5
40-287 Katowice

Dokumenty nie muszą być składane bezpośrednio przez studenta, niepotrzebne jest również upoważnienie.

Jeżeli nie możesz pojawić się w Polsce w terminie składania dokumentów,
można wysłać je pocztą na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Biuro Zarządzania Dydaktyką
Rekrutacja Zagraniczna
ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice

Uwaga!
Dokumenty muszą być przedstawione w oryginale (dyplom, tłumaczenie przysięgłe, oświadczenia). Pamiętaj, że podczas transportu mogą ulec zniszczeniu. Po przyjeździe do Polski, przedstaw dodatkowo w Dziale Rekrutacji oryginały paszportu/dowodu osobistego, wizę/kartę pobytu i Kartę Polaka (jeśli dotyczy).

* Daty mogą ulec zmianie. Informacje będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej Uczelni.