Harmonogram rekrutacji 2019/2020

 

semestr zimowy

semestr letni

Rejestracja kandydatów w systemie 15 kwietnia - 31 lipca 2019

Termin aplikacji dla osób ubiegających się o zwolnienie z opłat za studia I stopnia w Konkursie Rektora

3 lipca 2019

Ogłoszenie wyników w Konkursie Rektora 11 lipca 2019

Okres studiów

1 października 2019 - 
30 stycznia 2020

1 lutego -
30 czerwca 2020