Kalendarz akademicki 2017/2018

 

Semestr zimowy

Semestr letni

Okres studiów

2 października 2017 - 
29 stycznia 2018

19 lutego -
18 czerwca 2018

Sesja egzaminacyjna

30 stycznia-
9 lutego 2018

19 czerwca – 1 lipca 2018

Poprawkowa sesja egzaminacyjna

19 lutego - 18 marca 2018

1 września - 22 września 2018

Przerwa świąteczna: 23 grudnia 2017 - 7 stycznia 2018
Przerwa wielkanocna: 29 marca – 4 kwietnia 2017
Wakacje: 3 lipca - 31 sierpnia 2017

Święta ustawowo wolne:
Semestr zimowy: 1 listopada, 11 listopada, 25-26 grudnia, 1 stycznia, 6 stycznia
Semestr letni: 1 kwietnia, 2 kwietnia, 1 maja, 3 maja, 20 maja, 31 maja, 15 sierpnia