Studia I stopnia - warunki rekrutacji

Opisana poniżej ścieżka aplikacyjna dotyczy kandydatów-cudzoziemców na studia w języku polskim. Jeżeli planujesz ubiegać się o przyjęcie na studia w języku angielskim kliknij tutaj

Przed podjęciem decyzji o aplikowaniu na studia zapoznaj się z zasadami odpłatności i opłatami za studia.

Jeżeli masz pytania co do zasad uznawania wykształcenia zdobytego za granicą do celu kontynuacji nauki w Polsce skontaktuj się z naszym działem, chętnie rozwiejemy twoje wątpliwości! 

Studia I stopnia - warunki rekrutacji

Załóż konto w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów, uzupełnij wymagane dane oraz wybierz interesujący cię kierunek studiów. W ramach jednej opłaty rekrutacyjnej możesz wybrać aż trzy kierunki - jeden kierunek główny i dwa alternatywne.

Uwaga!
Osoby, które w dniu logowania, nie ukończyły 18 roku życia mają obowiązek załączyć do podania zgodę przedstawiciela ustawowego podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego. Podania przesłane elektronicznie, bez zgody nie będą rozpatrywane do czasu uzupełnienia dokumentacji. 

Studia I stopnia - warunki rekrutacji

Zeskanuj następujące dokumenty:

Skany powyższych dokumentów wyślij mailem na adres rekrutacja@ue.katowice.pl.

Bachelor Degree Admission Process
  • Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
    (nr konta bankowego widoczny będzie w systemie, po zarejestrowaniu się na studia);
  • Wgraj do systemu swoje zdjęcie
    Jeżeli potrzebujesz pomocy w odpowiednim wykadrowaniu zdjęcia możesz skorzystać z tego linku: www.ue.katowice.pl/przytnij-zdjecie/
  • Twoje podanie zostanie rozpatrzone, po zaksięgowaniu opłaty na koncie bankowym Uczelni.
Bachelor Degree Admission Process

Jeśli nie posiadasz certyfikatu znajomości języka polskiego, zostaniesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się online. Rozmowa będzie miała na celu potwierdzenie twojej znajomości języka. Szczegółowych informacji nt. terminów rozmów udziela Dział Rekrutacji.

Bachelor Degree Admission Process

Jeżeli podejmujesz studia na zasadach pełnej odpłatności przed otrzymaniem zaświadczenia o przyjęciu na studia konieczne jest uiszczenie płatności za pierwszy semestr studiów. 

Bachelor Degree Admission Process

Jeżeli mieszkasz w Polsce złóż oryginały dokumentów w Dziale Rekrutacji w terminach określonych w harmonogramie

Jeżeli w celu odbywania studiów w Polsce musisz ubiegać się o wizę, zaplanuj swój przyjazd do Polski przed rozpoczęciem roku akademickiego. Zanim rozpoczną się zajęcia odwiedź Dział Rekrutacji w celu dostarczenia oryginałów dokumentów, których skany zostały załadowane w aplikacji.

Pamiętaj!

Aby studiować w Polsce, musisz mieć ważne ubezpieczenie zdrowotne pokrywające koszty w wysokości min. 30 000 EUR, tak aby obejmowało wszystkie wydatki związane m.in. z pilną hospitalizacją, pogotowiem ratunkowym, koniecznością powrotu do domu z powodów medycznych lub śmiercią. Wypełnij oświadczenie.

Studia I stopnia - warunki rekrutacji

Terminarz rekrutacji na studia w języku polskim:

stacjonarne:

rejestracja w systemie IRK: 6 czerwca - 7 lipca

rozmowy językowe: do 12 lipca

wynik rekrutacji: 13 lipca

składanie dokumentów: 14 - 18 lipca

niestacjonarne:

rejestracja w systemie IRK i składanie dokumentów: 6 czerwca - 9 września

rozmowy językowe: do 12 września

wynik rekrutacji: 13 września

Wszystkie dokumenty załączone podczas aplikacji on-line muszą być przedstawione w oryginale pracownikom Działu Rekrutacji przed podpisaniem ślubowania i podjęciem studiów. 

Dokumenty można składać w Dziale Rekrutacji:

Budynek CNTI, pok. 2/18
ul. Bogucicka 5 
40-287 Katowice

Uwaga!
Dokumenty nie muszą być składane bezpośrednio przez studenta, niepotrzebne jest również upoważnienie.

Jeżeli nie możesz pojawić się w Polsce w terminie składania dokumentów, możesz wysłać je pocztą na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Dział Rekrutacji
ul. 1 Maja 50,
40-287 Katowice

Uwaga!
Pamiętaj, że podczas transportu dokumenty mogą ulec zniszczeniu.

Klauzula informacyjna [dowiedz się więcej]

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2022/2023