Studia podyplomowe - warunki rekrutacji

Master Degree Admission Process

Zarejestruj się na studia w systemie rekrutacyjnym IRK, wybierz interesujący Cię program studiów i wypełnij formularz rekrutacyjny. 

Master Degree Admission Process

Zeskanuj następujące dokumenty:

  • zalegalizowany lub opatrzony apostille oryginał dyplomu ukończenia studiów lub jego odpis,
  • tłumaczenie przysięgłe ww. dyplomu na j. polski lub j. angielski,
  • dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce - w przypadku cudzoziemców.
Master Degree Admission Process

Zeskanowane dokumenty załącz na swoim profilu w IRK w formie dwóch plików pdf:

  • dyplom,
  • pozostałe wymagane dokumenty.
Master Degree Admission Process

Jeśli Twoja aplikacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, zostaniesz poinformowany mailowo przez Dział Rekrutacji oraz zostanie zmieniony Twój status w systemie IRK.

Szczegółowe informacje na temat wymogów, jakie muszą spełniać dokumenty w procesie rekrutacji, znajdują się w zakładce Cudzoziemcy i zagraniczne dyplomy.    

W razie pytań i wątpliwości dotyczących procesu rekrutacji prosimy o kontakt z Rekrutacją:

e-mail: podyplomowe@ue.katowice.pl
tel.: +48 32257-7032
ul. 1 Maja 50 Budynek: Rektorat; pok. 1.16
40-287 Katowice