Program Integracyjny dla studentów zagranicznych

Program skierowany jest do studentów cudzoziemców długoterminowych rozpoczynających studia I i II stopnia w języku polskim i angielskim a także studentów zagranicznych krótkoterminowych przyjeżdżających w ramach programów wymiany. Zależy nam, by młodzi ludzie, którzy z reguły po raz pierwszy opuszczają swój kraj, mieli poczucie bezpieczeństwa oraz by nie mieli problemów z aklimatyzacją w nowym miejscu. W ramach programu przewidziano wiele wydarzeń, które pomogą studentom zintegrować się ze społecznością akademicką i lepiej poznać miasto oraz region.

Całość koordynowana jest przez Biuro Komunikacji we współpracy z wolontariuszami.