Legalizacja pobytu

Studenci z UE i EFTA

Obywatele krajów Unii Europejskiej oraz krajów należących do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (Norwegia, Liechtenstein, Islandia, Szwajcaria), nie potrzebują wiz. Wjeżdżając do Polski muszą jedynie okazać dowód tożsamości (paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz obywatelstwo). Jeśli ich pobyt w Polsce nie przekracza 90 dni, nie wymaga legalizacji.

Jeśli jakiekolwiek dokumenty zostały wystawione w obcym języku muszą zostać przetłumaczone na polski przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku dłuższego pobytu muszą się zarejestrować w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim przy ul. Jagiellońskiej 25.

Procedura

 

Studenci spoza UE

Obywatele krajów nie należących do Unii Europejskiej ani Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu muszą się starać o wizę przed przyjazdem do Polski (jedynie obywatele tych krajów nie potrzebują wizy, jeśli ich pobyt w Polsce nie przekracza 90 dni).

Wizy wydają polskie ambasady i konsulaty na całym świecie. One też udzielają informacji na temat procedur obowiązujących obywateli poszczególnych krajów. Listę polskich placówek można znaleźć tutaj

Jeśli studiujesz w Polsce na studiach stacjonarnych, możesz ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy i o kartę pobytu.
Pierwsze zezwolenie wydawane jest na 15 miesięcy. Cudzoziemcy, którzy kontynuują studia na kolejnym roku, mogą otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy na okres do 3 lat. Absolwenci polskich uczelni wyższych, którzy poszukują w Polsce pracy, mogą ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy na okres 1 roku.

Wnosek o zezwolenie na pobyt czasowy trzeba złożyć w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim (u. Jagiellońska 25) nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu w Polsce. Procedura wydania zezwolenia trwa około 6 tygodni.

Szczegółowe informacje

 

Studenci cudzoziemcy, którzy mają zezwolenie na pobyt czasowy, wydane w celu kształcenia się na studiach stacjonarnych, mogą pracować w Polsce bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.