Studenci spoza Unii Europejskiej

Osoby pochodzące spoza Unii Europejskiej mają do wyboru dwie możliwości:

1. Wykupienie pakietu ubezpieczeń KL+NNW (od Kosztów Leczenia i Następstw Nieszczęśliwych Wypadków) w swoim kraju.

Koniecznie należy zwrócić uwagę, aby okres ubezpieczenia obejmował cały czas studiów (a nie np. tylko 90 dni w ciągu roku). Dowód zakupu ubezpieczenia wraz z numerem polisy trzeba przedstawić przy korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych.

Zależnie od rodzaju wykupionej polisy osoby posiadające ubezpieczenie mogą zostać zwolnione z opłat za świadczenia lub ubiegać się o zwrot kosztów po powrocie do własnego kraju. Brak dowodu ubezpieczenia zobowiązuje pacjenta do pokrycia kosztów świadczeń lekarskich. 

2. Podpisanie z polskim Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) umowę i wykupienie ubezpieczenia we własnym zakresie. Mają wtedy prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez placówki medyczne (przychodnie, szpitale) lub lekarzy, którzy zawarli umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na budynkach tych placówek zamieszczone jest logo NFZ.

                                  

Wysokość miesięcznej składki zdrowotnej to ok. 50 zł.

Osoby, które chcą skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ, powinny zgłosić się w siedzibie Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice) z następującymi dokumentami:

  • zaświadczenie z uczelni polskiej o odbywanych studiach/stażu
  • legitymacja studencka
  • paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość
  • potwierdzenie meldunku - zaświadczenie z uczelni o tym, że studenta mieszka w akademiku lub dokument wydany przez  Wydział Spraw Obywatelskich (Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4)
  • w przypadku pobytu dłuższego niż 3 miesiące, numer PESEL wydawany przez ten sam Wydział Spraw Obywatelskich

Więcej informacji można uzyskać w NFZ pod numerem telefonu 32 735 18 34