Praca w Polsce

Możesz pracować w Polsce bez ograniczeń, jeśli:

- jesteś obywatelem kraju Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, lub
- masz zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, lub
- masz zezwolenie na pracę, lub
- masz zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce, wydane w celu kształcenia się na studiach stacjonarnych.

 

Jeśli studiujesz w Polsce na studiach stacjonarnych i przebywasz tu na podstawie wizy, możesz pracować bez zezwolenia na pracę tylko w lipcu, sierpniu i wrześniu.

 

Ponadto, obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji i Ukrainy mogą pracować w Polsce do 6 miesięcy w ciągu roku bez obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę.

 

W każdym przypadku cudzoziemcy pracujący w Polsce muszą przebywać na terenie kraju legalnie. Obcokrajowcowi, który pracuje nielegalnie na terenie RP, grozi kara finansowa oraz wydalenie z kraju.

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.