Znajomość języka polskiego

Potwierdzenie znajomości języka polskiego

Cudzoziemcy, którzy chcą studiować w języku polskim, powinni przedłożyć potwierdzenie znajomości języka polskiego, np.:

  • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego w jednej ze szkół wyznaczonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  • certyfikat wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Z kandydatami, którzy nie mają zaświadczenia o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego ani certyfikatu wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, przeprowadzona zostanie telefonicznie lub przez Skype rozmowa kwalifikacyjna.