Znajomość języka polskiego

Potwierdzenie znajomości języka polskiego

Cudzoziemcy, którzy chcą studiować w języku polskim, powinni przedłożyć potwierdzenie znajomości języka polskiego, np.:

  • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego w jednej ze szkół wyznaczonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  • certyfikat wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • polskie świadectwo lub dyplom ukończenia studiów wyższych.

Jeśli nie posiadasz potwierdzenia znajomości języka polskiego, zostaniesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną przez Skype. Rozmowa będzie miała na celu potwierdzenie twojej znajomości języka. Szczegółowych informacji nt. terminów rozmów udziela Dział Rekrutacji.