Studia podyplomowe - warunki rekrutacji

Master Degree Admission Process

Zapoznaj się z zasadami odpłatności na studiach podyplomowych. 

Następnie zarejestruj się na studia w systemie rekrutacyjnym IRK, wybierz interesujący Cię program studiów i wypełnij formularz rekrutacyjny. 

Master Degree Admission Process

Zeskanuj następujące dokumenty:

Master Degree Admission Process

Prześlij zeskanowane dokumenty na adres: podyplomowe@ue.katowice.pl

Master Degree Admission Process

Jeśli Twoja aplikacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, dostarcz oryginały wymaganych dokumentów do Działu Rekrutacji w wyznaczonych terminach.

Master Degree Admission Process

Harmonogram rekrutacji na studia podyplomowe w semestrze zimowym 2020/2021 zostanie opublikowany wkrótce.

Na podstawie pozytywnej decyzji Rektora wydawane jest zaświadczenie o wstępnym przyjęciu na studia pod warunkiem uiszczenia opłaty za studia. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie uczelni wystawiony zostanie właściwy list akceptacyjny, który kandydat może dołączyć do wniosku wizowego.

Przed rozpoczęciem studiów należy dostarczyć do Działu Rekrutacji wszystkie oryginalne dokumenty przesłane wcześniej e-mailem oraz dokument potwierdzający ubezpieczenie i kopię wizy lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP.

Klauzula informacyjna [dowiedz się więcej]