Studia II stopnia - warunki rekrutacji

Master Degree Admission Process

Zapoznaj się z zasadami odpłatności. Następnie zarejestruj się na studia:  

 1. Jeżeli posiadasz polski dyplom, zarejestruj się w systemie IRK postępuj zgodnie z zasadami określonymi w przewodniku dla kandydatów.
 2. Jeżeli posiadasz zagraniczny dyplom, zaloguj się w systemie rekrutacyjny Dream Apply, wybierz interesujący cię program studiów, wypełnij formularz rekrutacyjny i postępuj zgodnie z poniższymi krokami.
Master Degree Admission Process

Zeskanuj następujące dokumenty:

 • Oryginał dyplomu ukończenia studiów I stopnia. Sprawdź, czy Twój dyplom jest uznawany w Polsce, oraz czy wymagana jest jego legalizacja;
 • Tłumaczenie przysięgłe ww. dyplomu na j.polski lub j. angielski (jeśli studia prowadzone są w j. angielskim);
 • Zaświadczenie potwierdzające, że posiadane wykształcenie uprawnia do kontynuowania nauki na studiach magisterskich (II stopnia) w kraju jego uzyskania (wymagane tylko w przypadku, kiedy nie ma takiej informacji na dyplomie lub suplemencie);
 • Dokument o przebiegu studiów (suplement do dyplomu) wydany w języku angielskim lub z tłumaczeniem przysięgłym na język polski;
 • Potwierdzenie znajomości języka polskiego lub angielskiego na poziomie min. B2;
 • Paszport;
 • Dokument potwierdzający uprawnienia do podjęcia studiów bez odpłatności (jeśli dotyczy);
 • Dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (jeśli dotyczy).

Załaduj skany dokumentów i dodaj zdjęcie do podania.

Master Degree Admission Process
 • Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
  (nr konta bankowego widoczny będzie w systemie, po zarejestrowaniu się na studia);
 • Wgraj do systemu potwierdzenie przelewu
   (w miejscu, w którym zostały wgrane poprzednie dokumenty);
 • Twoje podanie zostanie rozpatrzone, po zaksięgowaniu opłaty na koncie bankowym Uczelni.
Master Degree Admission Process

Jeśli nie posiadasz certyfikatu znajomości języka polskiego lub angielskiego, zostaniesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną przez Skype. Rozmowa będzie miała na celu potwierdzenie twojej znajomości języka. Szczegółowych informacji nt. terminów rozmów udziela Dział Rekrutacji.  

Master Degree Admission Process

Jeśli Twoja aplikacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, zostanie wystawione powiadomienie o konieczności uiszczenia opłaty za pierwszy semestr. Kiedy opłata zostanie zaksięgowana na koncie Uczelni, otrzymasz zaświadczenie o przyjęciu cudzoziemca na studia, które może zostać załączone do wniosku wizowego.

Master Degree Admission Process

Zaplanuj swój przyjazd do Polski przed rozpoczęciem roku akademickiego. Zanim rozpoczną się zajęcia odwiedź Dział Rekrutacji w celu dostarczenia oryginałów dokumentów, których skany zostały załadowane w aplikacji.

 

Pamiętaj!

Aby studiować w Polsce, musisz mieć ważne ubezpieczenie zdrowotne pokrywające koszty w wysokości min. 30 000 EUR, tak aby obejmowało wszystkie wydatki związane m.in. z pilną hospitalizacją, pogotowiem ratunkowym, koniecznością powrotu do domu z powodów medycznych lub śmiercią. Wypełnij oświadczenie.

Master Degree Admission Process

Termin wypełniania aplikacji on-line w systemie rekrutacyjnym Dream Apply na rok akademicki 2020/21 zostanie podany wkrótce.

Oryginały dokumentów zagranicznych należy złożyć w Dziale Rekrutacji do końca września 2020 r.

Wszystkie dokumenty załączone podczas aplikacji on-line muszą być przedstawione w oryginale pracownikom Działu Rekrutacji przed podpisaniem ślubowania i podjęciem studiów. 

Dokumenty można składać w Dziale Rekrutacji:

Budynek CNTI, pok. 2/17
ul. Bogucicka 5 
40-287 Katowice

Uwaga!
Dokumenty nie muszą być składane bezpośrednio przez studenta, niepotrzebne jest również upoważnienie.

Jeżeli nie możesz pojawić się w Polsce w terminie składania dokumentów, 
można wysłać je pocztą na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Biuro Zarządzania Dydaktyką
Rekrutacja Zagraniczna
ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice

Uwaga!
Pamiętaj, że podczas transportu dokumenty mogą ulec zniszczeniu.  

Klauzula informacyjna [dowiedz się więcej]