Studia podyplomowe - warunki rekrutacji

Master Degree Admission Process

Zapoznaj się z zasadami odpłatności na studiach podyplomowych. 

Następnie zarejestruj się na studia w systemie rekrutacyjnym IRK, wybierz interesujący Cię program studiów i wypełnij formularz rekrutacyjny. 

Master Degree Admission Process

Zeskanuj następujące dokumenty:

  • oryginał dyplomu ukończenia studiów (sprawdź, czy Twój dyplom jest uznawany w Polsce, czy wymagana jest jego legalizacja),
  • tłumaczenie przysięgłe ww. dyplomu na j.polski,
  • dokument o przebiegu studiów (suplement do dyplomu) wydany w języku angielskim lub z tłumaczeniem przysięgłym na język polski,
  • dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce.
Master Degree Admission Process

Zeskanowane dokumenty załącz na swoim profilu w IRK w formie dwóch plików pdf:

  1. dyplom,
  2. pozostałe wymagane dokumenty.
Master Degree Admission Process

Jeśli Twoja aplikacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, zostaniesz poinformowany mailowo przez Dział Rekrutacji oraz zostanie zmieniony Twój status w systemie IRK.

Master Degree Admission Process

Rekrutacja na studia w semestrze zimowym 2020/21 została zakończona.