Studia podyplomowe - warunki rekrutacji

Master Degree Admission Process

 

Zaloguj się w systemie rekrutacyjnym, wybierz interesujący Cię program studiów i wypełnij formularz rekrutacyjny. 

Master Degree Admission Process

Zeskanuj następujące dokumenty:

Master Degree Admission Process

Prześlij zeskanowane dokumenty na adres: podyplomowe@ue.katowice.pl

Master Degree Admission Process

Jeśli Twoja aplikacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, dostarcz oryginały wymaganych dokumentów do Działu Rekrutacji w wyznaczonych terminach:

  • od 2 lipca do 6 września w dni robocze w godz. 8:00–14:00 (z wyłączeniem dni 12-16 sierpnia)
  • od 9 do 13 września w godz. 8:00–18:00
  • 14 września (sobota) w godz. 10:00–14:00
Master Degree Admission Process

Rekrutacja na studia podyplomowe w semestrze zimowym 2019/2020 trwa od 2 lipca do 14 września 2019 r. 

Na podstawie pozytywnej decyzji Rektora wydawane jest zaświadczenie o wstępnym przyjęciu na studia pod warunkiem uiszczenia opłaty. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie uczelni wystawiony zostanie właściwy list akceptacyjny, który kandydat może dołączyć do wniosku wizowego.

Przed rozpoczęciem studiów należy dostarczyć do Działu Rekrutacji wszystkie oryginalne dokumenty przesłane wcześniej e-mailem oraz dokument potwierdzający ubezpieczenie i kopię wizy lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP.