Rejestracja cudzoziemców na studia

 

Rekrutacja cudzoziemców, z polskim oraz zagranicznym wykształceniem, przebiega dwuetapowo:

 1. W celu weryfikacji wykształcenia, najpierw należy zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym Dream Apply i postępować zgodnie z procesem rekrutacji.

 2. Następnie po otrzymaniu wiadomości o pozytywnym zweryfikowaniu dokumentów aplikacyjnych, należy zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym IRK i postępować zgodnie z instrukcjami pracowników Działu Rekrutacji. Szczegóły na temat dalszego procesu rekrutacji:

  Uwaga!

  Niezależnie od typu podejmowanych studiów i zasad odpłatności, podczas składania dokumentów na studia, wszyscy cudzoziemcy zobowiązani są do przedstawienia dokumentów potwierdzających:

  • legalny pobyt w Polsce (np. karta pobytu lub wiza),
  • posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego (pobierz oświadczenie),
  • uprawnienie do odbywania studiów na zasadach odpłatności takich jak Polacy (jeśli dotyczy).
   Więcej informacji na stronie "Zasady odpłatności".

  W razie jakichkolwiek pytań dotyczących rejestracji na studia zachęcamy do kontaktu