UE za granicą

Wpisując się w ideę internacjonalizacji Uczelnia aktywnie współpracuje z wieloma instytucjami, organizacjami, ośrodkami naukowymi i badawczymi na całym świecie. Pracownicy naukowi i administracyjni, jako eksperci, prowadzą wykłady i szkolenia na zagranicznych uczelniach, biorą czynny udział w międzynarodowych konferencjach i targach. Również studenci licznie korzystają z krótko- i długoterminowych wyjazdów do uczelni i instytucji oraz firm partnerskich za granicą, gdzie wymieniają poglądy i doświadczenia.