Przejdź do menu Przejdź do treści

Prof. dr hab. Maciej Nowak

Prof. dr hab. nauk ekonomicznych, zatrudniony w Kolegium Informatyki i Komunikacji, Katedrze Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

W 1985 roku ukończył studia na kierunku Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka na Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. W latach 1985-2000 pracował w przedsiębiorstwach z branży IT. Brał udział w realizacji licznych projektów informatycznych. W roku 2000 został zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Badań Operacyjnych.

Pracę doktorską "Wielokryterialne wspomaganie sterowania procesem produkcyjnym z wykorzystaniem dominacji stochastycznych" obronił w roku 2001, zaś stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych uzyskał w roku 2009 na podstawie rozprawy habilitacyjnej zatytułowanej "Interaktywne wielokryterialne wspomaganie decyzji w warunkach ryzyka; Metody i zastosowania". Tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych uzyskał w roku 2019.

Uczestniczył w realizacji wielu projektów naukowych, w tym projektów realizowanych we współpracy z uczelniami z Kanady, Hiszpanii, Litwy, Czech oraz Tajwanu. Jest autorem wielu prac opublikowanych w renomowanych czasopismach międzynarodowych, uczestniczył w ponad 40 konferencjach międzynarodowych.

W latach 2009-2019 pełnił funkcję Prodziekana ds. Studentów Wydziału Informatyki i Komunikacji, a obecnie pełni funkcję Prodziekana Szkoły Studiów I i II stopnia.

Dołącz do nas

Nasi partnerzy