Komunikat nr 35

w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa na zebraniach wyborczych w wyborach do rad wydziałów

 

 

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że wybory do rad wydziałów na kadencję 2021-2024 odbędą się w trybie stacjonarnym.

Uczelniana Komisja Wyborcza dołoży wszelkich starań, aby wybory odbyły się w sposób bezpieczny, zgodny z wymogami Głównego Inspektoratu Sanitarnego, przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych nam środków ochrony życia i zdrowia oraz przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości standardów głosowania.

W związku z powyższym, każdemu wyborcy zapewnione zostaną indywidualne środki ochrony
w postaci jednorazowych rękawiczek i maseczek oraz środków dezynfekujących. Będą one dostępne do pobrania przy wejściu na sale, w których odbywać się będą zebrania wyborcze.

Jednocześnie Uczelniana Komisja Wyborcza przypomina i prosi o przestrzeganie poniższych zaleceń sanitarnych:

1) na terenie uczelni mogą przebywać jedynie osoby:

  • bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,
  • które nie przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację  w warunkach domowych,
  • nie są objęte kwarantanną lub izolacją;

2) należy zachowywać dystans między osobami wynoszący co najmniej 1,5 m;

3) należy przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki.

DBAJĄC O BEZPIECZEŃSTWO INNYCH, DBASZ O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO