Komunikat nr 36

w sprawie terminów wyborów do rad wydziałów

 

 

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że wybory do rad wydziałów na kadencję 2021-2024 odbędą się na zebraniach wyborczych w następujących terminach:

  • do Rady Wydziału Ekonomii – 23 września 2021 r. o godz. 9.30 w sali 330 w budynku A,
  • do Rady Wydziału Finansów – 23 września 2021 r. o godz. 9.30 w Auli im. Józefa Lisaka w budynku A,
  • do Rady Wydziału Informatyki i Komunikacji – 24 września 2021 r. o godz. 9.30 w sali 330 w budynku A,
  • do Rady Wydziału Zarządzania – 24 września 2021 r. o godz. 9.30 w Auli im. Józefa Lisaka w budynku A.

Karty do głosowania wydawane będą od godz. 9.00 przy wejściach na sale, w których odbywać się będą zebrania wyborcze. W trosce o bezpieczeństwo wyborców prosimy o kierowanie się do budynku A według następującego porządku:

  • pracownicy Wydziału Ekonomii i Wydziału Informatyki i Komunikacji – wejściem bocznym od strony budynku G – od dziedzińca (wejście B);
  • pracownicy Wydziału Finansów i Wydziału Zarządzania - wejściem bocznym od strony budynku CNTI (wejście C).

Jednocześnie przypominamy, że czynne prawo wyborcze (prawo wybierania) przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym na stanowiskach innych niż profesor i profesor uczelni nieposiadającym stopnia doktora habilitowanego, dla których Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jest podstawowym miejscem pracy.