Komunikat nr 4

w sprawie terminów wyborów do Kolegium Elektorów


Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że wybory do Kolegium Elektorów na kadencję 2020-2024 odbędą się na zebraniach wyborczych w następujących terminach:

 1. w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora albo profesora uczelni:
  a) w I okręgu wyborczym (dyscyplina ekonomia i finanse) – 12 marca 2020 r. o godz. 13.30 w Auli A (budynek A),
  b) w II okręgu wyborczym (dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości) – 12 marca 2020 r. o godz. 12.30 w sali 412 (budynek A),
  c) w III okręgu wyborczym – 12 marca 2020 r. o godz. 12.00 w sali 400 (budynek A);

 2. w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor i profesor uczelni, będących pracownikami badawczymi albo badawczo-dydaktycznymi:
  a) w I okręgu wyborczym (dyscyplina ekonomia i finanse) – 11 marca 2020 r. o godz. 13.30 w Auli A (budynek A),
  b) w II okręgu wyborczym (dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości) – 11 marca 2020 r. o godz. 12.30 w sali 412 (budynek A),
  c) w III okręgu wyborczym – 11 marca 2020 r. o godz. 12.00 w sali 400 (budynek A);

 3. w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor i profesor uczelni, będących pracownikami dydaktycznymi – 13 marca 2020 r. o godz. 12.00 w Auli A (budynek A);

 4. w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi – 13 marca 2020 r. o godz. 8.30 w Auli A (budynek A).