Komunikat nr 6

w sprawie zawieszenia czynności wyborczych


Ze względu na sytuację epidemii wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 i obowiązujący na terenie Polski stan prawny, Uczelniana Komisja Wyborcza przypomina, że uchwała nr 11/2020 UKW, zawieszająca czynności wyborcze określone uchwałą nr 7/2020 UKW, nadal pozostaje w mocy.

W związku z § 4, § 22 § 25 i § 26 Ordynacji wyborczej nie jest możliwe realizowanie kalendarza wyborczego ustalonego wspomnianą uchwałą nr 7/2020 przede wszystkim w zakresie czynności, które wymagają organizacji zebrań wyborczych. Przy aktualnej liczebności okręgów wyborczych i składzie Uczelnianej Komisji Wyborczej, wszelkie próby podziału Wyborców na mniejsze grupy nie gwarantują zgodności z obowiązującymi zasadami wyborów.

W celu zapewnienia tajności, bezpośredniości, równości, proporcjonalności wyboru, a przede wszystkim bezpieczeństwa Wyborców, bez zmiany Ordynacji wyborczej lub stosownych decyzji władz Uczelniana Komisja Wyborcza nie ma możliwości kontynuowania wyborów zgodnie z przyjętym kalendarzem.   

W tej sytuacji Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że nowe terminy czynności wyborczych zostaną ustalone przez Uczelnianą Komisję Wyborczą po uchyleniu obowiązujących zakazów prawnych lub podjęciu stosownych decyzji przez Władze Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.