Komunikat nr 7

w sprawie planowanego wznowienia czynności wyborczych


W związku z podjęciem w dniu 21 maja 2020 r. przez Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach uchwały stwarzającej możliwość przeprowadzenia zebrań wyborczych w wyborach do organów Uniwersytetu i Kolegium Elektorów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość, Uczelniana Komisja Wyborcza planuje wznowić czynności wyborcze i przedstawić nowy kalendarz wyborczy.

Jednocześnie Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że wzięcie udziału w zebraniu wyborczym przeprowadzanym z wykorzystaniem narzędzi do komunikacji zdalnej będzie wymagało utworzenia konta pocztowego w domenie @uekat.pl.

Informacje na temat tworzenia konta w domenie @uekat dostępne są pod adresem: www.ue.katowice.pl/jednostki/centrum-informatyczne/otwarcie-konta.html 

W razie problemów technicznych prosimy o kontakt z Centrum Informatycznym. Instrukcje dostępne są również na stronie: https://faq.ci.ue.katowice.pl/