Komunikaty

w sprawie ogłoszenia wyników wyborów do Senatu [Więcej]
w sprawie ogłoszenia listy kandydatów do Senatu [Więcej]
w sprawie organizacji wyborów do Senatu w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi [Więcej]
w sprawie harmonogramu wyborów do Senatu w grupie nauczycieli akademickich [Więcej]
w sprawie wyników wyborów rektora [Więcej]
w sprawie wyborów rektora [Więcej]
w sprawie ogłoszenia listy kandydatów na rektora wskazanych przez Radę Uczelni [Więcej]
w sprawie biernego prawa wyborczego w wyborach do Senatu [Więcej]
w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Senatu [Więcej]
w sprawie ogłoszenia listy kandydatów na rektora [Więcej]