Komunikaty

w sprawie zmiany miejsca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na rektora [Więcej]
w sprawie ogłoszenia składu Kolegium Elektorów [Więcej]
w sprawie organizacji wyborów do Kolegium Elektorów w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi [Więcej]
w sprawie pierwszego posiedzenia Kolegium Elektorów [Więcej]
w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na rektora [Więcej]
w sprawie harmonogramu wyborów do Kolegium Elektorów w grupie nauczycieli akademickich [Więcej]
w sprawie bezpieczeństwa głosowania za pomocą systemu Głosuj24 [Więcej]
w sprawie szkoleń dla nauczycieli akademickich [Więcej]
w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa na zebraniach wyborczych organizowanych w trybie stacjonarnym [Więcej]
w sprawie wymagań technicznych dla zdalnych zebrań wyborczych [Więcej]