Inwestycje Przedsiębiorstw i Gospodarstw Domowych (Inwestycje PGD)

Specjalność ukierunkowana jest na szczególnie atrakcyjną formę aktywności gospodarczej jaką jest inwestowanie. Obejmuje podstawowe zagadnienia zarówno z zakresu inwestycji przedsiębiorstw, jak i osób fizycznych. Studenci specjalności zapoznają się z różnymi formami inwestycji rzeczowych (min. w nieruchomości) i finansowych (w szczególności giełdowych), oraz z zasadami ich oceny przy pomocy narzędzi analizy fundamentalnej i technicznej. Uczą się pozyskiwania bankowych i pozabankowych źródeł finansowania inwestycji. Poznają zasady oceny projektów inwestycyjnych, uwzględniające zarówno ocenę zyskowności jak i ryzyka inwestycyjnego.

Absolwenci specjalności przygotowani są do pracy w niemal każdym typie podmiotu gospodarczego. Praktyczne ukierunkowanie specjalności daje taż podstawy do samodzielnego realizowania przedsięwzięć inwestycyjnych.