Perspektywy rozwoju audytu wewnętrznego oraz nadzoru korporacyjnego w administracji publicznej i biznesie

LIST ORGANIZATORÓW KONFERENCJI - zaproszenie