Zgłoszenia na Konferencję są przyjmowane do dnia 21.05.2018r.

Zgłoszenia dokonuje się poprzez nadesłanie drogą elektroniczną wypełnionego Formularza Rejestracji Online.