Katowice, 11.04.2018 rok   

 

Szanowni Państwo,

 

Władze Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji oraz Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach wraz z Prezydentem Miasta Rybnika oraz Stowarzyszeniem Audytorów Wewnętrznych – IIA Polska, mają zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję pt.:

 

Perspektywy rozwoju audytu wewnętrznego oraz nadzoru korporacyjnego w administracji publicznej i w biznesie,

 

która odbędzie się w dniu 29.05.2018 roku, w auli Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13 c.

Inspiracją do zorganizowania konferencji stała się akcentowana przez praktyków i teoretyków potrzeba doskonalenia narzędzi nadzoru korporacyjnego, a w konsekwencji zwiększania efektywności ich wykorzystania w przedsiębiorstwach zarówno z kapitałem prywatnym jak i publicznym.

Konferencja stanowić będzie platformę wymiany doświadczeń oraz miejsce prezentacji najlepszych praktyk skutecznego nadzoru korporacyjnego, a także audytu wewnętrznego. Uczestnicy wydarzenia wysłuchają wystąpień ekspertów – praktyków i pracowników naukowych, w których zaprezentowane zostaną zarówno rozwiązania stosowane obecnie jak i perspektywy ich rozwoju.

Mamy nadzieję, że dołączając do grona uczestników wydarzenia, zechcą Państwo podzielić się z nami swoimi doświadczeniami. Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji, w której udział jest bezpłatny.

Zgłoszenie uczestnictwa należy przesyłać drogą mailową za pomocą formularza zgłoszeniowego
do dnia 15.05.2018 r. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc zachęcamy do jak najszybszego zgłoszenia swojego udziału. Wskazówki dotyczące dojazdu znajdą Państwo na stronie internetowej konferencji.

 

 

Z wyrazami szacunku

Organizatorzy konferencji