KONKURS WIEDZY EKONOMICZNEJ

 

Rozpoczynamy przygotowania do III edycji konkursu.

W tym roku tematem przewodnim będzie eko-biznes.

Zapraszamy uczniów do udziału w konkursie.

 

I etap konkursu przeprowadzany jest w formie testu obejmującego 30 pytań jednokrotnego wyboru. Test przeprowadzany jest w szkole. Spośród uczniów, którzy zajęli cztery pierwsze miejsca, wyłaniane są dwie dwuosobowe drużyny reprezentujące szkołę w II etapie.

II etap konkursu obejmuje stworzenie przez każdą drużynę wizji własnej działalności gospodarczej, przygotowanie wniosku o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności, przygotowanie biznesplanu oraz publiczne przedstawienia swojego pomysłu - autoprezentacja.