Opłata za kurs

Opłatę w wysokości 990 zł należy uiścić do dnia 17.08.2019 r. na konto Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

ING Bank Śląski S.A., Katowice
nr 65 1050 1214 1000 0007 0000 7974

Tytuł przelewu: kurs języka angielskiego w Rybniku + imię i nazwisko uczestnika