21 lipca 2014 zarządzeniem ówczesnego Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. dr. hab. Leszka Żabińskiego utworzono Wydział Biznesu, Finansów i Administracji. Początkowo był wydziałem w organizacji a funkcję kierowania nim powierzono Pełnomocnikowi Rektora ds. organizacji Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji dr. inż. Tomaszowi Zielińskiemu. Zaplecze organizacyjno-techniczne Wydziału stanowić miały zasoby Rybnickiego Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego, który działał w Rybniku od 2002 r. (Zarządzenie nr 50/14 JM Rektora UE w Katowicach).

                6 października 2015 odbyły się wybory Dziekana nowego wydziału na kadencję 2015-2016. Wydziałowe Kolegium Elektorów  większością głosów wybrało dr. inż. Tomasza Zielińskiego na Dziekana Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji. Prodziekanem ds. studenckich została dr Grażyna Rzeszotarska.
15 października 2015 Uczelniana Komisja Wyborcza ogłosiła skład Rady Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji w Rybniku.

                W roku akademickim 2015/2016 Wydział rozpoczął działalność dydaktyczną, przyjmując pierwszych studentów na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, na kierunku Finanse i Rachunkowość. Kierunek ten wyróżniał przede wszystkim praktyczny profil kształcenia.

WIĘCEJ...

 • 21 października 2015 miała miejsce pierwsza Inauguracja roku akademickiego w Rybniku, podczas której nastąpiło przekazanie insygniów dziekańskich przez JM Rektora w asyście JE Konsula Honorowego Republiki Chorwacji, Prezesa Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego  Pana Andrzeja Żylaka oraz Donatora Pana Grzegorza Piechaczka. Wykład inauguracyjny „O przedsiębiorczości twórczych organizacji” wygłosił prof. dr hab. Wojciech Dyduch. (FOTO)
 • 20 listopada 2015 odbyło się  pierwsze posiedzenie Rady Wydziału z udziałem JM Rektora prof. dr. hab. Leszka Żabińskiego oraz przedstawicieli Uczelnianej Komisji Wyborczej.
 • Na kierunku Finanse i Rachunkowość studenci mogli początkowo studiować w ramach dwóch specjalności: Rachunkowość Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Inwestycje Przedsiębiorstw i Gospodarstw Domowych. W lutym 2016 r. do oferty dodano trzecią specjalność - Analityk Finansowy i Rynkowy.
 • Wydział uruchomił również studia podyplomowe.
 • Od początku swojego istnienia Wydział zaangażował się we współpracę ze szkołami  ponadgimnazjalnymi oraz instytucjami edukacyjnymi organizując m. in.:

·         Seminarium dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i naczelników wydziałów edukacji (14 marca 2016) podczas którego wykład „Współczesne MBA, czyli Miasto, Biznes i Akademicy razem: Dobre praktyki współpracy” wygłosił ówczesny Prorektor ds. Edukacji i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Wojciech Dyduch, Dziekan WBFiA dr inż. Tomasz Zieliński omówił „Praktyczny profil kształcenia w koncepcji funkcjonowania Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji” a warsztaty „Coaching w praktyce dyrektora placówki oświatowej” poprowadził Adam Moszyński, koordynator sprzedaży szkoleń technicznych TUV Akademia Polska sp. z  o.o.

·         IX Targi Edukacji (21 marca 2016), podczas których uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powitali pierwszy dzień wiosny w murach Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji w Rybniku. Młodzież zapoznała się z ofertą dydaktyczną uczelni, wysłuchała wykładu „Czy gospodarka może być smart?” - dr. Rafała Żelaznego, a także wzięła udział w licznych konkursach, zorganizowanych przez Samorząd Studencki (FOTO).

·         Wykłady otwarte, w których brały udział klasy ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu Rybnika, Żor, Jastrzębia-Zdroju, Wodzisławia Śląskiego, a także z Raciborza, Rydułtów, czy Radlina:

 1. 14 grudnia 2015: System wymiany informacji finansowej w Polsce i na świecie - Mateusz Zając;
 2. 18 stycznia 2016: Wejście na rynek pracy - jak dostać się do wymarzonej firmy - Robert Konieczny;
 3. 26 stycznia 2016: Stres Oswojony - Arkadiusz Bąk;
 4. 2 lutego 2016: Droga do Sukcesu - Lech Kaniuk (FOTO);
 5. 29 lutego 2016: Dlaczego coaching jest też dla mnie – fakty i mity o coachingu – Adam Moszyński;
 6. 21 marca 2016: Czy gospodarka może być smart? - dr Rafał Żelazny (FOTO);
 7. 30 maja 2016: Jak zbudować wygrywającą strategię marketingową - Grzegorz Barszcz.

·         Interdyscyplinarny Konkurs Indeksów (17 czerwca 2016), podczas którego wręczono wyróżnienia dla najlepszych studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Rybnickiego Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego oraz Politechniki Śląskiej.WIĘCEJ...

·         Wydział Biznesu, Finansów i Administracji w 2016 r. podpisał umowy o współpracy z następującymi szkołami ponadgimnazjalnymi:

 1. Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku;
 2. Zespół Szkół Technicznych im. S. Staszica w Rybniku;
 3. Zespół Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Żorach;
 4. Zespół Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu-Zdroju;
 5. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego  w Wodzisławiu Śląskim.

·         Wydział podjął także współpracę z:

 1. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rybniku i Wodzisławiu Śląskim;  
 2. Uniwersytetem III wieku w Czerwionce-Leszczynach i Wodzisławiu Śląskim;
 3. Politechniką Śląską, Centrum Kształcenia Inżynierów.
 • Wydział Biznesu, Finansów i Administracji starał się w 2016 r. aktywnie współpracować z otoczeniem biznesu współorganizując bądź uczestnicząc w następujących wydarzeniach:
 1.  „Biznes dla młodych” – spotkanie zorganizowane przez Izbę Gospodarczą w Wodzisławiu Śląski (13 stycznia 2016) – współorganizacja.
 2.  „Dlaczego coaching jest też dla mnie – fakty i mity o coachingu” - TÜV Akademia Polska zorganizował prelekcję poświęconą coachingowi. Spotkanie skierowane było do osób będących w trakcie życiowych zmian, dokonujących wyborów, realizujących cele, a także tych wszystkich, którzy chcieli poszerzyć swoje horyzonty i ułatwić sobie proces podejmowania decyzji (29 lutego 2016) – współorganizacja.
 3. ,,Przedsiębiorczość katalizatorem rozwoju gospodarczego Rybnika” - spotkanie zainicjowane przez Prezydenta Miasta Rybnika Piotra Kuczerę. Spotkanie ze środowiskiem przedsiębiorców i przedstawicieli świata nauki było okazją do dyskusji nad wskazanymi w Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika do 2020 roku kierunkami dalszego rozwoju miasta. Zaprezentowano kluczowe projekty, przy realizacji których Miasto liczy na udział otoczenia biznesowego. Głównym prelegentem spotkania był dr Krzysztof Wrana (17 marca 2016).
 4. Wykład otwarty z panelem dyskusyjnym w ramach Rybnickich Dni Pracodawcy (7 kwietnia 2016) – współorganizacja.
 5. Klaster Centrum Innowacji Technologicznych - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach, a także kilka lokalnych firm, przy współpracy samorządu powołali w Rybniku do życia Klaster Centrum Innowacji Technologicznych. Jest to nieformalne stowarzyszenie przedsiębiorców, którzy chcą pracować na rzecz rozwoju lokalnego biznesu w oparciu o innowacyjne technologie. Sygnatariuszami umowy, oprócz miasta, są firmy chcące rozwijać transfer wiedzy i technologii w branży energetycznej i budowlanej, a także szkoły wyższe (11 kwietnia 2016).
 6. Akademia Biznesu – cykl spotkań organizowany przez Inkubator AIP oraz firmę POLITAN sp. z o.o. (30 kwietnia, 7, 14 i 21 maja 2016) – współorganizacja.
 7. Festiwal Nauki – naukowe doświadczenia, warsztaty i prezentacje z chemii, fizyki, matematyki, biologii dla dzieci zorganizowane przez Urząd Miasta Rybnika; zajęcia z ekonomii „Ekonomia na wesoło” prowadzili dr Łukasz Szewczyk i dr Piotr Hanus (10 maja 2016)  – współorganizacja. WIĘCEJ...
 8. Cykl warsztatów organizowany przez Prezydenta Miasta Rybnika dla przedsiębiorców, przedstawicieli szkół wyższych oraz instytucji otoczenia biznesu, przedstawicieli samorządu gospodarczego, a także urzędników i kadry zarządzającej Miasta. Główny prelegent to dr Krzysztof Wrana (24 maja, 2, 9 i 15 czerwca 2016) – współorganizacja.
 9. Warsztaty dla studentów „Sprawozdanie finansowe jako źródło wiedzy dla inwestorów czyli najlepsze praktyki ujawnień w sprawozdaniach finansowych (UoR vs MSR)” PWC (16 maja 2016).
 10. Międzynarodowy Kongres Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju – kongres organizowany przez Śląskie Centrum Etyki Biznesu - inicjatywa integrująca środowisko naukowców z polskich i zagranicznych uczelni, przedstawicieli biznesu, reprezentantów instytucji samorządowych oraz czołowych ekspertów zaangażowanych w promocję etyki biznesu i idei zrównoważonego rozwoju. Priorytetem wydarzenia była wymiana doświadczeń w zakresie możliwości łączenia ze sobą celów ekonomicznych z normami etycznymi oraz okazją do zainicjowania międzynarodowej współpracy środowisk naukowych i biznesowych (31 maja 2016).
 • Dniem Adaptacyjnym dla nowoprzyjętych studentów rozpoczął się nowy 2016/2017 rok akademicki. W spotkaniu ze studentami studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, które miało miejsce 30 września 2016, udział wzięli przedstawiciele wydziału, samorząd studencki oraz zaproszeni goście. Podobne spotkanie zorganizowano dla studentów studiów niestacjonarnych.


 • 13 października 2016 odbyła się Inauguracja roku akademickiego. Wykład inauguracyjny „Nowe trendy w zachowaniach konsumentów” wygłosił prof. dr hab. Sławomir Smyczek. W tym dniu odbyło się także podpisanie umów o współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi (Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku oraz Zespół Szkół nr 2 im. Ks. prof. Józefa Tischnera w Żorach).


 • Współpraca z otoczeniem edukacyjnym realizowana była poprzez następujące inicjatywy:

·         Wykłady otwarte

 1. 28 listopada 2016 – „Cała prawda o tym, co ZUS robi z naszymi pieniędzmi” Beata Kopczyńska - pracownik rybnickiego oddziału ZUS.
 2. 12 grudnia 2016 – „Wiarygodność finansowa - co możesz zyskać” Mateusz Zając - Regionalny Kierownik Centrum Informacji Gospodarczej i Koordynator Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem realizowanego przez Centrum Informacji Gospodarczej we współpracy ze Związkiem Banków Polskich, Biurem Informacji Kredytowej oraz BIG InfoMonitor.
 3. 20 lutego 2017 - „Wystąpienia publiczne – jak mówić, żeby inni Cię słuchali” Beata Kopczyńska - pracownik rybnickiego oddziału ZUS.
 4. 19 czerwca 2017 – „Możliwości rozwoju zawodowego osób młodych na współczesnym rynku pracy” Grzegorz Gołąbek – pracownik rybnickiego Urzędu Pracy.

 ·         Program ELiT

 1. 7 marca 2017 - "Marketing i... medycyna" - dr Ewa Wójcik (FOTO);
 2. 28 marca 2017 - "Rola i zadania Banku Centralnego" - Bartosza Łuczywo (przedstawiciela NBP I O Katowice);
 3. 4 kwietnia 2017 - "Jak mądrze inwestować" - dr Łukasz Szewczyk;
 4. 24 kwietnia 2017 - „System finansowy- krwiobieg pieniądza w gospodarce”  - dr Witold Gradoń;
 5. 9 maja 2017- „Scenariusze przyszłości gospodarki. Wiedza czy wróżenie z fusów?” – dr Marcin Baron (FOTO);
 6. 23 maja 2017 – „Tolerancja” Antonina Litinska (FOTO).

 ·         Umowy o współpracy i umowy patronackie ze szkołami ponadgimnazjalnymi

 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących, I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. Miarki w Żorach - umowy o współpracy;
 2. Zespół Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Żorach - umowy o współpracy (październik 2016) i umowa patronacka (marzec 2017);
 3. Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku - umowy o współpracy (październik 2016) i umowa patronacka (marzec 2017).

 ·         Spotkania z uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

 1. 10 listopada 2016 r. odbyły się warsztaty dla uczniów ZS nr 2 w Żorach. Warsztaty poprowadzili: Prodziekan ds. Studenckich dr Grażyna Rzeszotarska, dr Piotr Hanus i dr Krzysztof Niestrój. W charakterze gościa – praktyka zajęcia prowadziła mgr Anna Ossowska, członek Rady Programowej kierunku Logistyka na Wydziale Zarządzania (Dyrektor Łańcucha Dostaw Nexteer Poland).
 2. 28 listopada 2016 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim dr Katarzyna Olejko wygłosiła wykład  „Rachunkowość - współczesny język biznesu” dla uczniów technikum ekonomicznego.
 3. 2 grudnia 2016 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kryrach (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) odbył się "Dzień z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach”. Warsztaty poprowadzili: dr Katarzyna Olejko, dr Piotr Hanus, naukowe Koło Logistyki "DIALOG” reprezentowane przez studentów Monikę Hankus, Natalię Malik, Martynę Pietrucha oraz Marka Kozień; studenci Koła przeprowadzili warsztaty interaktywne z "Ekologistyki”.
 4. 17 marca 2017 r. odbyły się wykłady i warsztaty dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Poprowadzili je dr Piotr Hanus,  dr Krzysztof Niestrój, prelekcję - wykład aktywny "Metoda małych kroków – Kaizen w życiu" poprowadziła Katarzyna Nowosielecka, kierownik sprzedaży pośredniej z firmy Cartrack (FOTO).


 ·         1 lutego 2017 odbył się I etap (szkolny) pierwszej edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej „Start do własnego biznesu”. II etap konkursu, w którym uczestnicy - wyłonieni w I etapie, prezentowali przygotowane przez siebie biznesplany przed komisją, składająca się z przedstawicieli biznesu, jednostek publicznych oraz naszej Uczelni, odbył się 1 marca 2017 na Wydziale Biznesu, Finansów i Administracji w Rybniku. Współorganizatorami całego przedsięwzięcia byli: Urząd Skarbowy w Rybniku, ZUS o/Rybnik, Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku, PREVAC Sp. z o.o., Perfekt Sp. z o.o. i Izba Przemysłowo-Handlowa ROP. Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane przez sponsorów.


 • Wydział Biznesu, Finansów i Administracji współorganizował lub aktywnie uczestniczył w konferencjach, sympozjach itp.:
 1. Piknik Ekonomiczny w Rybniku. 26 września 2016 r. odbył się piknik ekonomiczny dla uczniów gimnazjów współorganizowany przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rybnika. Warsztaty o pieniądzu poprowadził dr Łukasz Szewczyk, gry ekonomiczne oraz konkursy z ekonomią na wesoło prowadzone były przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku oraz Wydział Edukacji. (WIĘCEJ...)
 2. V Rybnicka Konferencja o Historii Kolei. 20 października 2016 r. odbyła się konferencja „Kolej w ręku – kraj w ręku. Państwo wobec kolei żelaznych (na ziemiach polskich)”. Współorganizatorem było Muzeum w Rybniku. (WIĘCEJ...)
 3. Konferencja "Śląskie Bezpieczne dla Seniora" w ramach Wojewódzkiego Tygodnia Seniora odbyła się w dniu 21 października 2016 r. Organizatorem był Urząd Marszałkowski w Katowicach.
 4. Konferencja "Urząd Pracy - Edukacja - Przedsiębiorczość – z myślą o wyzwaniach rynku pracy" zorganizowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku odbyła się 16 listopada 2016 r.
 5. Fabryka Kreatywnego Biznesu rozpoczęła swoje działania 14 listopada 2016 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dąbrowie Górniczej. Na zaproszenie organizatorów wykład inauguracyjny   „Każdy powinien być biznesmenem” poprowadził Dziekan WBFiA. Projekt skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych (klasy I i II) ma na celu rozwijanie twórczego potencjału uczestników, zdobywanie nowych doświadczeń oraz kształtowanie umiejętności pracy w grupach.
 6. Polska Regionalna Gospodarka Cyfrowa Konferencja dla biznesu – 22 marca 2017. Konferencja adresowana była do każdej firmy z Rybnika i okolic, która chciała się dowiedzieć jak wykorzystać Internet, aby zdobyć nowych klientów i zwiększyć sprzedaż, jak skutecznie i niedrogo rozwinąć firmę w sieci. W konferencji wzięli udział rybniccy studenci III roku. 
 7. Sympozjum poświęcone ks. Franciszkowi Blachnickiemu odbyło się 24 marca 2017 r. Sympozjum organizowane było w miejscu urodzenia ks. F. Blachnickiego na terenie Rybnickiego Kampusu przez WBFiA oraz Duszpasterstwo Akademickie Rybnika. Wykład „O fenomenie postaci ks. Franciszka Blachnickiego” wygłosił bp ks. dr Adam Włodarczyk; wyświetlono film dokumentalny „Prorok nie umiera – ks. Franciszek Blachnicki ” (reż. Adam Kraśnicki), odbyła się również dyskusja panelowa z udziałem dra Dawida Kellera, red. Adama Kraśnickiego, dra Michała Kapiasa, Sebastiana Nowaka, dra hab. Aleksandra Bańki. (WIĘCEJ...)
 8. Kolejna edycja Festiwalu Nauki dla dzieci organizowana przez Urząd Miasta w Rybniku odbyła się 25 maja 2017 r. W tym roku oferta dedykowana była dla uczniów klas IV. Dla dzieci przygotowane były atrakcje z nauk fizycznych, matematycznych, astronomicznych, z chemii i biologii, warsztaty z zakresu ekonomii i finansów poprowadzili dr Łukasz Szewczyk i dr Piotr Hanus (FOTO).

WIĘCEJ...

 • Tradycyjnie rok akademicki rozpoczął się Dniem Adaptacyjnym dla studentów studiów stacjonarnych. Odbył się on 28 września 2017 r. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele kadry Wydziału, samorząd studencki i przedstawiciele duszpasterstwa akademickiego. 14 października 2017 r. odbył się Dzień Adaptacyjny dla studentów studiów niestacjonarnych.


 • 7 listopada Wydział obchodził swoje Święto, które kalendarzowo przypada 20 listopada. Uczelnia ściśle współpracuje z biznesem oraz samorządami i - jak na taką uczelnię przystało – wydziałowe święto spędziła także w ich gronie. W auli rybnickiego kampusu w tym dniu wykład rektorski pt. "Pasja a biznes" wygłosił człowiek sukcesu, przedsiębiorca, sportowiec i filantrop - Rafał Sonik. W uroczystości wziął udział prezydent Rybnika Piotr Kuczera.  WIĘCEJ


 • 1 marca 2018 r. odbyły się Targi Edukacji skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W wydarzeniu wzięli udział m.in. Prezydent Miasta Rybnik Piotr Kuczera oraz coach biznesu i przedsiębiorca Radosław Knesz, który wygłosił wykład  "Biznes na studiach - działalność inkubatorów przedsiębiorczości w Polsce". Młodzież szkół ponadgimnazjalnych zapoznała się z ofertą dydaktyczną uczelni, a także wzięła udział w licznych konkursach zorganizowanych przez Samorząd Studencki.


 • Jak co roku studenci naszego Wydziału zorganizowali Juwenalia rybnickie WIĘCEJ


 • Wydział zaangażował się we współpracę ze szkołami ponadgimnazjalnymi oraz instytucjami edukacyjnymi poprzez inicjatywy:


 ·        Wykłady otwarte

 1. 21 listopada 2017 r. „Audytor wewnętrzny - zawód z przyszłością” -  wykład poprowadzony przez Iwonę Bogucką, Wiceprezesa, Członka Zarządu The Institute of Internal Auditors Polska.
 2. 11 grudnia 2017 r. „Marketing w internecie na przykładzie Google AdWords” - wykład poprowadzony przez Roberta Dudę, certyfikowanego specjalistę Google w zakresie AdWords oraz Analytics, a także w dziedzinie optymalizacji oraz pozycjonowania stron i sklepów internetowych.
 3. 14 marca 2018 r. „Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych” - wykład poprowadził Marcin Kopczyński.

 ·        Spotkania z uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

 1. Dr Katarzyna Olejko 30.10.2017 r. odwiedziła uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju z wykładem „Rachunkowość może być prosta!”
 2. Dr Katarzyna Olejko wzięła udział w zorganizowanym przez Wodzisławski PCKZiU tygodniu przedsiębiorczości. Przybliżyła młodzieży podstawowe mechanizmy nadzoru oraz motywacji pracowników, wykorzystywane w praktyce przez współczesnych menadżerów (listopad 2017 r.).
 3. Dr Katarzyna Olejko 28.11.2017 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim poprowadziła zajęcia pt. „Ufaj, ale kontroluj - jak skutecznie prowadzić monitoring firmy?”
 4. Dr Ewa Wójcik poprowadziła zajęcia dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Karola Miarki w Żorach na temat „The banking system in the economy”. 
 5. W dniu 15.01.2018 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Karola Miarki w Żorach dr Ewa Wójcik poprowadziła dwa wykłady w języku angielskim pt. „Financial Institutions - why do we need them?”,  które dotyczyły roli  instytucji finansowych w naszym życiu.  
 6. 19.03.2018 r. odbyły się warsztaty dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera z Żor oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kryrach. Warsztaty z zakresu finansów pt. "Ile naprawdę kosztuje kredyt i pożyczka?" przeprowadził dr inż. Tomasz Zieliński, a z zakresu logistyki pt. "Więcej czy mniej zapasu? Oto jest pytanie!" dr Piotr Hanus.
 7. 22.05.2018 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu miał miejsce Festiwal Akademicki, do udziału w którym zostali zaproszeni przedstawiciele wyższych uczelni z naszego   regionu. Uniwersytet Ekonomiczny był reprezentowany przez naszego pracownika - dr Ewę Wójcik. Przeprowadzony w języku angielskim wykład połączony z zajęciami warsztatowymi na temat:  „Modern Banking.  Polish and Global Perspective”, dotyczył roli  instytucji finansowych w życiu gospodarczym i społecznym.
 8. 06.06.2018 r. uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Karola Miarki w Żorach wysłuchali wykładów dr Ewy Wójcik na temat „The Wind of Change. What’s in it for us?” oraz wzięli udział w dyskusji o zmianach w makrootoczeniu, które kształtują różne obszary życia zawodowego i społecznego dziś i w najbliższej przyszłości.

 ·        Regionalny Konkurs Wiedzy Ekonomicznej „Start do własnego biznesu”: 19 lutego 2018 r. odbył się I etap (szkolny) – test wiedzy ekonomicznej, 26 marca 2018 r. odbył się etap II (międzyszkolny) – przedstawienie biznesplanów. Tematem przewodnim tegorocznej edycji był "E-biznes dziś i jutro". Współorganizatorzy: Urząd Skarbowy w Rybniku, ZUS o/Rybnik, Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku, firma Michael, Tenneco Sp. z o.o., PREVAC Sp. z o.o., Perfekt Sp. z o.o. i Izba Przemysłowo-Handlowa ROP.

 ·        Nasi pracownicy wzięli udział w

 1. International Week na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Wilnie: dr Ewa Wójcik i dr inż. Tomasz Zieliński.
 2. International Week we Florencji: de Ewa Wójcik.


 • Wydział brał udział w następujących wydarzeniach:
 1. W ramach Tygodnia Przedsiębiorcy w ZUS 15.09.2017 r. Oddział ZUS w Rybniku wspólnie z naszym Wydziałem zorganizował bezpłatną konferencję dla wyższej kadry menadżerskiej „Przedsiębiorcy dla przedsiębiorców”. Tematyka spotkania obejmowała zakres zagadnień związanych z marketingiem, wizerunkiem, zarządzaniem i employer brandingiem.
 2. VI Rybnicka Konferencja o Historii Kolei: 23.09.2017 r. Muzeum w Rybniku oraz nasz Wydział zorganizowali szóstą konferencję naukową poświęconą dziejom kolei. Jej tematyka koncentrowała się wokół Śląska.
 3. 23.10.2018 r. w auli naszego Wydziału, w ramach Rybnickich Dni Przedsiębiorczości, miała miejsce prelekcja Andrzeja Żylaka, Konsula Honorowego Republiki Chorwacji, Prezesa Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej ROP "OD MARZEŃ DO BIZNESU". Uczestniczyli w niej uczniowie rybnickich szkół, nasi studenci oraz zaproszeni goście.
 4. Duszpasterstwo Akademickie DAR zorganizowało spotkanie z ojcem Danielem Ange. Spotkanie odbyło się 05.03.2018 r. i poprzedził je spektakl "Brat naszego Boga" w reż. Pawła Kontnego. WIĘCEJ
 5. 10.04.2018 r. w auli naszego Wydziału odbyło się widowisko multimedialne „Wojsko Polskie w działaniach poza granicami państwa”, skierowane do studentów oraz uczniów szkół średnich. Organizatorami wydarzenia był nasz Wydział oraz Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku. Twórcą widowiska multimedialnego było Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa.
 6. II Międzynarodowy Kongres Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju. Kongres odbył się 10.05 2018 r. w budynku naszego Wydziału. Organizatorami Kongresu było Miasto Rybnik oraz Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju. Jednym ze współorganizatorów był nasz Wydział. Członkami Komitetu Naukowego Kongresu byli pracownicy naszego Wydziału: prof. dr hab. Elżbieta Lorek i dr Grażyna Rzeszotarska.
 7. 25.05.2018 r. na rybnickim Kampusie odbył się VI Festiwal Nauki, który zgromadził prawie 2.000 uczestników. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rybnika przy współpracy Biura Kultury oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej. Ideą tego eventu jest edukacja matematyczna, przyrodnicza, chemiczna, biologiczna, fizyczna i astronomiczna uczniów szkół podstawowych. W związku z tym, że najszybciej uczymy się przez doświadczenie wszystkie atrakcje miały charakter praktyczny. Formy realizowanych zajęć obejmowały: warsztaty, pokazy oraz ćwiczenia. Zajęcia dla dzieci prowadzili również pracownicy naszej Uczelni: dr Ewa Wójcik (Pewne jak w banku czyli finanse w przysłowiach i jak z nich korzystać)  i dr Piotr Dąbrowski (Rynek kapitałowy na wesoło).
 8. W dniu 29.05.2018 r. odbyła się konferencja pt. "Perspektywy rozwoju audytu wewnętrznego oraz nadzoru korporacyjnego w administracji publicznej i biznesie". Wydarzenie organizowane przez nasz Wydział,  Katedrę Zarządzania Przedsiębiorstwem, Urząd Miasta Rybnika oraz Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. W charakterze prelegentów i ekspertów wystąpili specjaliści z zakresu nadzoru korporacyjnego i audytu wewnętrznego, pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a także praktycy.
 9. Spotkanie dla młodzieży "Holenderski i niemiecki rynek pracy - co musisz wiedzieć przed podjęciem decyzji o pracy zarobkowej" odbyło się 13.06.2018 r. w naszej auli. Zostało ono zorganizowane przez Ambasadę Królestwa Niderlandów w Warszawie we współpracy z Ambasadą Republiki Federalnej Niemiec oraz Fundacją przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada”. W organizację przedsięwzięcia włączył się Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku oraz Urząd Miasta Rybnika. Podczas spotkań omówiono holenderski i niemiecki rynek pracy oraz bezpieczną migrację zarobkową. Słuchaczami byli uczniowie rybnickich szkół średnich oraz studenci Uniwersytetu Ekonomicznego z Rybnika. Liczne audytorium miało  okazję wysłuchać wykładów praktyków na co dzień zajmujących się problematyką handlu ludźmi