Misja Wydziału

Jako Wydział Biznesu, Finansów i Administracji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, funkcjonując w Rybniku – stolicy subregionu zachodniego województwa śląskiego, realizujemy misję edukacyjną, społeczną i integracyjną. Dążymy do zapewnienia swoim studentom dogodnych warunków do uzyskania wszechstronnego wykształcenia, wiedzy kierunkowej związanej z oferowanym profilem kształcenia i kompetencji społecznych niezbędnych do skutecznego funkcjonowania na lokalnym i globalnym rynku pracy. Kształcimy z zachowaniem wysokich standardów profesjonalizmu i etyki zawodowej przyszłych finansistów, przedsiębiorców i pracowników administracji publicznej i prywatnej. Jako jednostka dydaktyczna o profilu praktycznym realizujemy w sposób szczególny misję zacieśniania współpracy pomiędzy uczelnią i studentami a otoczeniem gospodarczym i społecznym. Promując wartości regionalne wyznajemy zasadę, że sukces globalny można osiągnąć działając lokalnie. Otwieramy się na otoczenie promując wszelką współpracę, wymianę myśli, debatę i kreowanie nowych idei.