Skład Rady Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji w kadencji 2016-2020

Dziekan

1. dr inż. Tomasz Zieliński

Prodziekan ds. Studenckich

2. dr Grażyna Rzeszotarska

Członkowie Rady Wydziału

3. prof. dr hab. Elżbieta Lorek

4. prof. dr hab. Ewa Ziemba 

5. prof. UE dr hab. Józef Biolik 

6. prof. UE dr hab. Jan Czempas

7. prof. UE dr hab. Milos Kral 

8. prof. UE dr hab. Małgorzata Rówińska 

9.  prof. UE dr hab. Aleksander Witosz 

10. Anna Piotrowicz

11. Hanna Remiarz

12. Magdalena Waćkowska

13. Małgorzata Wuwer

Porządek posiedzeń w roku akademickim 2018/2019

Porządek posiedzeń w roku akademickim 2017/2018

Porządek posiedzeń w roku akademickim 2016/2017

Porządek posiedzeń w roku akademickim 2015/2016

Regulamin Rady Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji