Skład Rady Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji w kadencji 2016-2020

Dziekan

1. dr inż. Tomasz Zieliński

Prodziekan ds. Studenckich

2. dr Grażyna Rzeszotarska

Członkowie Rady Wydziału

3. prof. dr hab. Elżbieta Lorek

4. prof. dr hab. Ewa Ziemba 

5. prof. UE dr hab. Józef Biolik 

6. prof. UE dr hab. Milos Kral 

7. prof. UE dr hab. Małgorzata Rówińska 

8.  prof. UE dr hab. Aleksander Witosz 

9. Anna Piotrowicz

10. Hanna Remiarz

11. Magdalena Waćkowska

12. Małgorzata Wuwer

Porządek posiedzeń w roku akademickim 2018/2019

Porządek posiedzeń w roku akademickim 2017/2018

Porządek posiedzeń w roku akademickim 2016/2017

Porządek posiedzeń w roku akademickim 2015/2016

Regulamin Rady Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji