Skład Rady Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji w kadencji 2016-2020

Dziekan

1. dr inż. Tomasz Zieliński

Prodziekan ds. Studenckich

2. dr Grażyna Rzeszotarska

Członkowie Rady Wydziału

3. prof. dr hab. Elżbieta Lorek

4. prof. UE dr hab. Józef Biolik

5. prof. UE dr hab. Jan Czempas

6. prof. UE dr hab. Milos Kral

7. prof. UE dr hab. Małgorzata Rówińska

8. prof. UE dr hab. Aleksander Witosz

9. prof. UE dr hab. Ewa Ziemba

10. Anna Piotrowicz

11. Aleksandra Kubasik

12. Hanna Remiarz

13. Ewa Sznurek

Porządek posiedzeń w roku akademickim 2017/2018

Porządek posiedzeń w roku akademickim 2016/2017

Porządek posiedzeń w roku akademickim 2015/2016

Regulamin Rady Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji