Władze Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji

Dziekan Wydziału

dr inż. Tomasz Zieliński

+48 32432-9852

Przyjmuje w sali 1.17.

Dyżur:    czwartki godz. 11.00-12.00

Prodziekan ds. Studenckich

dr Grażyna Rzeszotarska

+48 32432-9852

Przyjmuje w sali 1.7.

Dyżur: czwartki godz. 11.00-12.00

- dyżur z 22 marca zostaje przeniesiony na 21 marca godz. 11.00-12.00