Władze Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji

Dziekan Wydziału

dr inż. Tomasz Zieliński

+48 32432-9852

Przyjmuje w sali 1.17.

16 lipca godz. 10.30-11.30 Rybnik 

Prodziekan ds. Studenckich

dr Grażyna Rzeszotarska

+48 32432-9852

Przyjmuje w sali 1.7.

Dyżur:

29 sierpnia godz. 10.00-11.00 Rybnik

6 września godz. 9.00-10.00 Rybnik