Władze Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji

Dziekan Wydziału

dr inż. Tomasz Zieliński

+48 32432-9852

Przyjmuje w sali 1.17.

Dyżur:

 

 

 

Prodziekan ds. Studenckich

dr Grażyna Rzeszotarska

+48 32432-9852

Przyjmuje w sali 1.7.

Dyżur:

31.07.2019 godz. 11.00-12.00 

11.09.2019 godz. 15.00-16.00