Pracownicy Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji

Imię i nazwiskoBudynek i nr pokojuTelefon

prof. zw. dr hab. Elżbieta Lorek

pok. 3.4

dr hab. Józef Biolik, prof. UE

Profesor nadzwyczajny
pok. 3.4

dr hab. Milos Král, prof. UE

Bud. B; pok. 3.9

dr Grażyna Rzeszotarska

Prodziekan ds. Studenckich
pok. 1.7

dr Katarzyna Olejko

pok. 2.18

dr Ewa Wójcik

Starszy wykładowca
pok. 2.18