Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia na Wydziale Biznesu, Finansów i Administracji

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oferuje w Rybniku studia pierwszego stopnia (licencjackie) stacjonarne i niestacjonarne na kierunku Finansów i Rachunkowości.

Każdy kandydat musi zarejestrować się w Internetowej Rekrutacji Kandydatów.

Kandydatów na studia w Rybniku obowiązują te same zasady, co na pozostałych kierunkach w Katowicach.

Wszystkie informację dotyczące rekrutacji można znaleźć w zakładce kandydaci.