Lista zagadnień obowiązujących na egzaminie dyplomowym

Lista zagadnień ogólnych i kierunkowych obowiązujących na egzaminie dyplomowym

Regulamin egzaminu dyplomowego

Regulamin egzaminu dyplomowego

Dokumenty wymagane przed obroną pracy dyplomowej

Najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem obrony pracy dyplomowej należy złożyć w Dziekanacie komplet następujących dokumentów:

  • 1 egzemplarz pracy w pomniejszonej formie
  • płyta CD
  • karta obiegowa (wzór)
  • 5 zdjęć o formacie 4,5x6,5 (każde podpisane imieniem i nazwiskiem)
  • zgoda na przetwarzanie danych – oświadczenie (dostępne również w wirtualnej uczelni)
  • informacje dodatkowe do suplementu wraz z potwierdzającą je dokumentacją (np. udział w kołach naukowych, konkursach, wyjazdy zagraniczne, praktyki dodatkowe).

1 egzemplarz pracy podpisany przez promotora, w pomniejszonej formie: drukowany dwustronnie poziomo (4 strony na jednej kartce A4), praca w przezroczystej oprawie, zszyta lub sklejona z krótszej strony A4, oświadczenie o samodzielnym pisaniu pracy zamieszczone po stronie tytułowej

Płyta CD opisana, przyklejona na końcowej wewnętrznej stronie pracy w przeźroczystej samoprzylepnej kopercie; nośnik powinien zawierać dwa pliki:

- jeden zapisany w formacie edytora MsWord (97-2003) o nazwie wg podanego wzoru: nazwisko.imię.stopień i forma kształcenia.kierunek np. kowalski.jan.1s.fir (stopień i forma kształcenia to odpowiednio dla studiów stacjonarnych 1s, a dla niestacjonarnych 1n, kierunek fir),

- drugi zapisany w formacie tekstowym jako ‘zwykły tekst’ i nazwany zgodnie z NUMEREM ALBUMU studenta (np. 01234.txt);

Na płycie w sposób trwały (długopisem przeznaczonym do opisywania płyt CD) należy własnoręcznie umieścić następujące informacje: imię i nazwisko, numer albumu, podpis; dołączona do pracy wersja elektroniczna musi być w 100% zgodna z wydrukiem pracy przekazanym do Dziekanatu (niezgodności nie będą przyjmowane i kierowane do poprawy i ponownego podpisu do promotora).

Do dnia obrony należy dokonać płatności za dyplom w wysokości 60 zł na indywidualny numer konta, widoczny w wirtualnym dziekanacie oraz uregulować wszystkie zaległości oraz odsetki.

 

Odpis dyplomu i suplementu w wersji angielskiej

Informujemy, że można złożyć wniosek (podanie do Dziekana) o wydanie odpisu dyplomu oraz suplementu w języku angielskim. Do podania należy dołączyć 1 zdjęcie (takie jak na dyplom w języku polskim) oraz dokonać płatności za odpis dyplomu w wysokości 40 zł na indywidualny numer konta.

 

Pliki do pobrania dla studentów

Karta obiegowa

Podanie o odpis dyplomu w języku angielskim

Zgoda na przetwarzanie danych (dostępna również w wirtualnym dziekanacie w zakładce Wydruki podań)

Pliki do pobrania dla promotorów i recenzentów