Regulamin egzaminu dyplomowego

Regulamin egzaminu dyplomowego

Lista zagadnień obowiązujących na egzaminie dyplomowym

Lista zagadnień ogólnych i kierunkowych obowiązujących na egzaminie dyplomowym

Dokumenty wymagane przed obroną pracy dyplomowej

 

- przekazane promotorowi:

  • 1 egzemplarz pracy w postaci druku komputerowego (poziomy wydruk strony na papierze formatu A4, na jednej stronie wydruku dwie strony pracy), oświadczenie o samodzielnym pisaniu pracy zamieszczone po stronie tytułowej
  • praca dyplomowa w wersji elektronicznej - płyta CD/DVD lub pendrive - muszą zawierać dwa pliki: - jeden zapisany w formacie Microsoft 97-2003 (*.doc) o nazwie nazwisko.imię.stopień i forma kształcenia.kierunek np. kowalski.jan.1s.fir (stopień i forma kształcenia to odpowiednio dla studiów stacjonarnych 1s, a dla niestacjonarnych 1n, kierunek fir); - drugi zapisany w formacie tekstowym ze znakami podziału wiersza "zwykły tekst" i nazwany zgodnie z numerem albumu studenta (np. 12345.txt).  Płytę/pendrive należy podpisać w sposób trwały: imię i nazwisko, numer albumu studenta.

- przekazane do dziekanatu - do 30 czerwca:

  • karta obiegowa (wzór)
  • 5 zdjęć o formacie 4,5x6,5 (każde podpisane imieniem i nazwiskiem)
  • zgoda na przetwarzanie danych – oświadczenie (dostępne również w wirtualnej uczelni)
  • informacje dodatkowe do suplementu wraz z potwierdzającą je dokumentacją (np. udział w kołach naukowych, konkursach, wyjazdy zagraniczne, praktyki dodatkowe).

Można złożyć wniosek (podanie do Dziekana) o wydanie odpisu dyplomu oraz suplementu w języku angielskim (opłata 40 zł na indywidualny numer konta).

Do dnia obrony należy dokonać płatności za dyplom w wysokości 60 zł na indywidualny numer konta, widoczny w wirtualnym dziekanacie oraz uregulować wszystkie zaległości oraz odsetki.

 

Pliki do pobrania dla studentów

Karta obiegowa

Podanie o odpis dyplomu w języku angielskim

Zgoda na przetwarzanie danych (dostępna również w wirtualnym dziekanacie w zakładce Wydruki podań)