PROCEDURA ODBYWANIA KRAJOWYCH PRAKTYK STUDENCKICH NA WYDZIALE BIZNESU, FINANSÓW I ADMINISTRACJI

Procedura odbywania praktyk, dokumenty i szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Krajowe praktyki studenckie oraz w e-uczelni.

1.Rodzaje praktyk
a.praktyka obowiązkowa – realizowana jest po 4. semestrze studiów I stopnia, długość trwania to 3 miesiące (nie mniej niż 360 godzin);
b.praktyka dodatkowa – może być realizowana najwcześniej po 2. semestrze studiów I stopnia;
c.uznanie innej aktywności jako praktyki obowiązkowej:
  
  • praca zawodowa – długość trwania: 3 miesiące (nie mniej niż 360 godzin),
  • praktyka odbyta w innej szkole wyższej – długość trwania: 3 miesiące (nie mniej niż 360 godzin),
  • indywidualna działalność gospodarcza – długość trwania: 6 miesięcy,
  • praktyka zagraniczna organizowana przez Uniwersytet – długość trwania: 3 miesiące (nie mniej niż 360 godzin),
  • staż lub praktyka – długość trwania: 3 miesiące (nie mniej niż 360 godzin).
 
2.Prodziekan odpowiedzialny za praktyki: dr Grażyna Rzeszotarska.
3.Studenci odbywają praktyki obowiązkowe po 4. semestrze (semestr 5 rozpoczyna się na początku grudnia).
4.PLAN PRAKTYKI oraz POROZUMIENIE muszą być podpisane przez przedstawicieli Uczelni na 2 tygodnie przed rozpoczęciem praktyki.
5.Dokumenty należy dostarczyć do Biura Współpracy z Gospodarką i Absolwentami pok. 265N (istnieje możliwość przesłania dokumentów za pośrednictwem Dziekanatu): 2 tygodnie od daty ukończenia praktyki
6.

Student powinien zachować kopię Planu Praktyki i Karty Realizacji Praktyki na potrzeby własne lub promotora.

7.Ze względu na długi okres trwania praktyki semestr 5. na WBFiA będzie się zaczynał na początku grudnia.

Regulamin odbywania praktyk

Uchwała Rady Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji dotycząca praktyk

Dokumenty do pobrania

Procedury odbywania praktyk