Misja

Misją Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach jest tworzenie i upowszechnianie wiedzy oraz kształcenie dla gospodarki i administracji, bazujące na najnowszych badaniach naukowych i stosowanych pracach badawczo-rozwojowych prowadzonych w oparciu o kapitał społeczny.

W Uczelni:

  • realizujemy programy kształcenia oparte o bogate doświadczenia badawcze i eksperckie kadry nauczającej,
  • kreujemy liderów innowacji – ludzi przedsiębiorczych, odpowiedzialnych za dobro wspólne, myślących krytycznie, przygotowanych do profesjonalnego funkcjonowania zawodowego,
  • rozwijamy kontakty i sieci współpracy wykorzystujące i pomnażające światowy dorobek nauki,
  • angażujemy się w sprawy ważne dla gospodarki i społeczeństwa, poczynając od macierzystego regionu.