Studia doktoranckie

Zarządzenie Rektora UE w Katowicach w sprawie przypisania doktorantów do Wydziałów

 

Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Ekonomii:

dr hab. Izabela Ostoj, Prof. UE

Dyżury


Obsługa administracyjna doktorantów:

Agata Zawłocka
e-mail: agata.zawlocka@ue.katowice.pl

tel. (32) 257 75 50
pokój 204B

Pomoc materialna dla doktorantów:

Gabriela Lipińska
e-mail: gabriela.lipinska@ue.katowice.pl

tel. (32) 257 72 37
pokój 202B

Dyżury: biuro obsługi i pomoc materialna

Studia doktoranckie: link do strony