Komunikat KRUE w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim 2020/2021

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Komunikatu Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych (KRUE) z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021.


  1. Rektorzy KRUE uzgodnili, że w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu kształcenie na studiach w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 odbywać się będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przy wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania zapewniających synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami i osobami prowadzącymi zajęcia (kształcenie zdalne). 
  2. Na terenie uczelni odbywać się mogą wyjątkowo wybrane kategorie zajęć, w szczególności o charakterze praktycznym.
  3. Szczegółowe zasady organizacji kształcenia w poszczególnych uczelniach zostaną określone w zarządzeniach rektora. 

komunikat KRUE