Nowości Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego

Polecamy najnowsze publikacje wydane jesienią nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.


Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego to oficyna z wieloletnią tradycją, wydająca książki naukowe adresowane przede wszystkim do szerokiego grona specjalistów oraz przedstawicieli świata biznesu. Publikuje również podręczniki akademickie i dydaktyczne skierowane głównie do studentów uczelni ekonomicznych. Publikacje i czasopisma ukazujące się nakładem Wydawnictwa są tworzone i recenzowane przez wybitnych naukowców, co gwarantuje wysoki poziom wydawanych prac. Oferta handlowa wzbogacana jest średnio w ciągu roku o 100 tytułów, głównie z zakresu: ekonomii, transportu, logistyki, międzynarodowych stosunków ekonomicznych, rynku pracy, marketingu i usług, gospodarki przestrzennej, badań strategicznych i regionalnych, zarządzania publicznego i nauk społecznych, polityki społecznej i gospodarczej, finansów, inwestycji, rachunkowości, matematyki, statystyki, informatyki i komunikacji, ubezpieczeń, zarządzania, ekonometrii, badań operacyjnych, inżynierii wiedzy, prawa gospodarczego i handlowego, turystyki, demografii. Jesienią 2020 ukazały się następujące nowości:

  • Z. Barczyk Miasto i sens;
  • A. Lipka Estetyka słowa i grzeczność językowa wytworów pracy. Perspektywa oceniania pracowników;
  • E. Janik Prawo finansowe dla ekonomistów – zarys wykładu. Materiały studyjne;
  • I. Ostoj Praca w czasach cyfrowych platform technologicznych. W sieci gig economy;
  • J. Wiechoczek Zarządzanie innowacjami wartości dla klienta w sieciach biznesowych producentów dóbr zaawansowanych technologicznie;
  • I. Ostoj, I. Pawlas (red.) Innowacje na poziomie regionalnym i lokalnym;
  • B. Danowska-Prokop, A. Grabowski, M. Rolski Bogactwo i ubóstwo w rozważaniach przedstawicieli nieliberalnej myśli ekonomicznej i społecznej przełomu XIX i XX wieku;
  • A. Czech, M. Fronczek, R. Świtała Wybrane problemy globalne w gospodarce światowej w drugiej dekadzie XXI wieku;
  • T. Trzaskalik Zadania z badań operacyjnych. Część I.

Sprzedaż egzemplarzy papierowych prowadzi Księgarnia PWN na ul. Teatralnej 2 w Katowicach. Wersje elektroniczne dostępne są w serwisach Ibuk.pl i Booksbox.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Wydawnictwa.