Rozdział współautorstwa pracownika Uczelni w monografii Routledge


Miło nam poinformować, że dr Maria Kocot z Katedry Informatyki Ekonomicznej (we współautorstwie) opublikowała rozdział w monografii pt. "Green Engineering and Technology Innovations, Design, and Architectural Implementation", w Wydawnictwie Routledge punktowanym w randze 75 pkt. 

Rozdział nosi tytuł: Implementation and Use of Green Computing in Polish Companies Vs. Implementation of Features Characteristic of Teal Organizations. 

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji