Akredytacja ACCA

Dzięki akredytacji ścieżki utworzonej w ramach specjalności „Rachunkowość” II stopień, na kierunku FiR w ACCA, studenci którzy zapiszą się na tą specjalność mają możliwość  zdobycia części kwalifikacji ACCA w trakcie studiów. Studenci specjalności „Rachunkowość-ścieżka ACCA” mogą uzyskać zwolnienie z części egzaminów ACCA tj.: F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9.

 

Przyjmujemy absolwentów kierunku FiR lub kierunków pokrewnych. W przypadku kierunków innych niż FiR decyzję podejmuje Dziekan po przeanalizowaniu stosownych dokumentów.

 

Studenci specjalności „Rachunkowość – ścieżka ACCA”, w celu uzyskania wymienionych zwolnień będą realizowali następujące przedmioty:

Nazwa przedmiotuEgzaminy ACCA
Wszystkie przedmioty kierunkowe i specjalnościowe – studia I stopnia, kierunek FiR, specjalność rachunkowośćF1, F2, F3, F4

Rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Projektowanie systemów rachunku kosztów
F5
Strategie podatkowe przedsiębiorcówF6

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

Sprawozdawczość skonsolidowana
F7
Rewizja finansowaF8

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Innowacje na rynkach finansowych
F9

Egzaminy i zaliczenia z wyżej wymienionych przedmiotów będą miały formę akceptowaną przez ACCA oraz będą się odbywały według zasad określonych przez ACCA.  

Prezentacja ACCA – The Association of Chartered Certified Accountants

ACCA to jedna z największych organizacji zawodowych na świecie, która oferuje specjalistom możliwość uzyskania profesjonalnych kwalifikacji z obszaru finansów, rachunkowości, nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, marketingu i prawa.

Przynależność do ACCA daje przewagę na rynku pracy, tak w kraju jak i za granicą(gwarancja znajomości międzynarodowych standardów), przyśpiesza rozwój kariery, przygotowuje do pracy na kierowniczych stanowiskach, zwiększa prawdopodobieństwo znalezienia lepszej pracy i wyższych zarobków

Nauka w ACCA jest oparta na studiach przypadku. Studenci rozwiązują zadania i problemy, z którymi mogą mieć do czynienia w codziennej pracy, dzięki czemu zdobywają praktyczne umiejętności biznesowe. Program ACCA  obejmuje zagadnienia z rachunkowości finansowej, zarządczej oraz z innych dziedzin, w szczególności zarządzania biznesem, uwzględniając aktualne potrzeby pracodawców.

Kwalifikacje ACCA są rozpoznawalne w  większości krajów na świecie. Poszczególne etapy kwalifikacji ACCA można rozpocząć realizować w czasie studiów i kontynuować po ich zakończeniu. Egzaminy (pozostałe, poza studiami) można zdawać w dowolnym kraju, gdyż odbywają się one w tym samym czasie i ich treść jest jednolita na całym świecie.

Więcej informacji:

www.accaglobal.com