XII edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych

W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich obronionych na uczelniach na terenie Polski w ciągu roku kalendarzowego poprzedzającego datę ogłoszenia Konkursu tj. od 01.01.2018 do 31.12.2018

zgłoszenia przyjmowane są do 14.06.2019

 Więcej informacji 

 

regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz wskazówki praktyczne znajdują się na stronie internetowej NBP