Skład Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Lp.Imię i nazwiskoFunkcja/ Jednostka
1Dr hab. Ewa Maruszewska, prof. UEPrzewodnicząca
2Dr Anna KuziorProdziekan ds. Studiów I Stopnia
3Dr Krystyna Mitręga-NiestrójProdziekan ds. Studiów II Stopnia
4Dr hab. Mirosława Capiga, prof. UEKatedra Bankowości i Rynków Finansowych
5Dr Bożena CiupekKatedra Finansów Publicznych
6Dr Joanna BłachKatedra Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych
7Dr Ewa JanikKatedra Prawa i Ubezpieczeń
8Dr Joanna TrzęsiokKatedra Analiz Gospodarczych i Finansowych
9Dr Daniel IskraKatedra Matematyki Stosowanej
10Dr Rafał BułaKatedra Inwestycji i Nieruchomości
11Mgr Paweł CyganekDyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych PKM Katowice
12Martyna MecnerParlament Studencki
13Justyna GołąbekParlament Studencki
14Mgr Ilona SznoberZastępca Kierownika Dziekanatu

Terminy posiedzeń Wydziałowej Komisji Jakości Kształcenia

W celu zaopiniowania projektów przedstawianych do zatwierdzenia Radzie Wydziału, wnioski należy przekazać do Wydziałowej Komisji Jakości Kształcenia min. 2 tygodnie przed planowanym posiedzeniem Rady Wydziału.

W semestrze letnim 2018/2019 WKJK pracuje wg. harmonogramu:

21 marca 2019

17 maja 2019

 6 czerwca 2019 - posiedzenie odwołane

Rada Programowa kierunku Finanse i Rachunkowość

Lp.Imię i nazwiskoJednostka
1Dr hab Grażyna SzustakKurator Kierunku - Katedra Bankowości i Rynków Finansowych
2Dr Aleksandra NocońMenadżer kierunku - Katedra Bankowości i Rynków Finansowych 
3Dr Anna KuziorProdziekan ds. Studiów I Stopnia - Katedra Rachunkowości
4Dr Krystyna Mitręga-NiestrójProdziekan ds. Studiów II Stopnia - Katedra Bankowości i Rynków Finansowych
5Prof. dr hab. Teresa FamulskaKatedra Finansów Publicznych
6Prof. dr hab. Eugeniusz GatnarKatedra Analiz Gospodarczych i Finansowych
7Dr hab. Józef Pfaff, prof. UEKatedra Rachunkowości
8Prof. dr hab. Irena PykaKatedra Bankowości i Rynków Finansowych
9Dr hab. Ewa Dziwok, prof. UEKatedra Matematyki Stosowanej
10Dr hab. Krystian Pera, prof. UEKatedra Inwestycji i Nieruchomości
11Dr hab. Artur Walasik, prof. UEKatedra Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych
12 Dr hab. Aleksander Witosz, prof. UEKatedra Prawa i Ubezpieczeń
13Prof. dr hab. Ewa ZiembaKatedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej
14Radosław KaszycaParlament Studencki
15Martyna MecnerParlament Studencki
16Mgr Danuta KamińskaSkarbnik Miasta Katowice
17Dr Andrzej MłynarczykPrezes Zarządu Polskiej Grupy Audytorsko-Finansowej Bilans
18Mgr Dariusz PietyszukPrezes Zarządu Mostostalu Zabrze
19Mgr Roman TelepkoDyrektor Departamentu Inspekcji Ryzyka KredytowegoING Bank Śląski SA
20Mgr Ilona SznoberZastepca Kierownika dziekanatu

Rada Programowa kierunku Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

Lp.Imię i nazwiskoJednostka
1Dr hab. Artur Walasik, prof. UEKurator Kierunku - Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych
2Dr Wojciech GłódMenadżer kierunku – Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego
3Dr Krystyna Mitręga-NiestrójProdziekan ds. Studiów II Stopnia - Katedra Bankowości i Rynków Finansowych
4Dr hab. Joachim Foltys, prof. UEKatedra Rachunkowości
5Dr hab. Radosław Pacud, Prof. UEKatedra Prawa i Ubezpieczeń
6Dr Aleksandra SzewieczekKatedra Rachunkowości
7Dr Anna DośKatedra Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych
8Dr Michał TrzęsiokKatedra Analiz Gospodarczych i Finansowych
9Dr hab. Sławomir Kantyka, prof. UEWydział Ekonomii - Katedra Polityki Społecznej i Gospodarczej
10Dr hab. Grzegorz GłódWydział Ekonomii - Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego
11Martyna MecnerParlament Studencki
12Mgr Barbara DanielDyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim
13Mgr Władysław PerchalukDyrektor, Prezes Zarządu Szpitala św. Józefa w Mikołowie
14Mgr Piotr ZachariasiewiczDyrektor ds. Handlowych; Halimed Diagnostic Imaging
15Mgr Ilona SznoberZastępca Kierownika Dziekanatu

Rada Programowa studiów podyplomowych

Lp.Imię i nazwiskoJednostka
1prof. Krzysztof MarcinekProdziekan ds Nauki; Katedra Inwestycji i Nieruchomości 
2prof. Halina Buk Katedra Rachunkowości 
3dr hab. Marzena Strojek-Filus, prof. UE Katedra Rachunkowości 
4dr hab. Małgorzata Rowińska, prof UEKatedra Rachunkowości 
5dr hab. Artur Walasik, prof. UEKatedra Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych
6dr Jan KonowalczukKatedra Inwestycji i Nieruchomości