Koła naukowe

Koło naukoweOpiekunKontakt/www
Koło naukowe Inwestycji - MAKLERdr Piotr Tworek

piotr.tworek@ue.katowice.pl

www.makler.ue.katowice.pl

Koło naukowe Gospodarowania Nieruchomościami - 4 KĄTYmgr Tomasz Bolek

kolo.4katy@ue.katowice.pl
tomasz.bolek@ue.katowice.pl

Koło naukowe Inżynierii Finansowejdr Bożena Frączek

knif.ue@gmail.com
bozena.fraczek@ue.katowice.pl

web2.ae.katowice.pl/inzynieriafinansowa 

Koło naukowe Inwestycji w Aktywa Rynku Kapitałowego - PRODAJ

prof. Miloš Král

skn.prodaj@gmail.com

www.prodaj.ue.katowice.pl 

Koło naukowe Bankowościdr Joanna Cichorska

joanna.cichorska@ue.katowice.pl

www.knb.ue.katowice.pl 

Koło naukowe Prawa Finansowego - AUREUS

dr Ewa Janik

ewa.janik@ue.katowice.pl

www.aureus.ue.katowice.pl 

 

Koło Naukowe - RACHMISTRZdr Magdalena Wójcik-Jurkiewicz

rachmistrz@ue.katowice.pl

www.rachmistrz.ue.katowice.pl 

Koło naukowe Analiz Rynku Finansowegodr Tomasz Węgrzyn

tomasz.wegrzyn@ue.katowice.pl

www.knarf.ue.katowice.pl

Koło naukowe Finanse Menedżerskiedr Piotr Kania

piotr.kania@ue.katowice.pl

www.finansemenedzerskie.ue.katowice.pl 

Koło naukowe Modelowania Finansowego - QUANTUMdr Jan Kaczmarzyk

jan.kaczmarzyk@ue.katowice.pl

www.quantum.ue.katowice.pl