Misja Wydziału Finansów i Ubezpieczeń

Wydział Finansów i Ubezpieczeń, wpisując się w realizację misji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pragnie, poprzez edukację oraz badania naukowe, umożliwiać rozwój osobowości pracowników naukowych oraz stwarzać możliwości uzyskania przez studentów wszechstronnego wykształcenia i wiedzy kierunkowej związanej z profilem nauczania w Uczelni macierzystej i partnerskich uczelniach zagranicznych. Adresatami oferty edukacyjnej Wydziału są także studenci zagraniczni.

Wydział, uznając nierozerwalność nauki i dydaktyki, sprzyja swobodzie rozwijania badań i tworzeniu nowej przestrzeni edukacyjnej poprzez realizowanie różnorodnych form współpracy z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą zgodnie z zasadami wynikającymi z procesu bolońskiego.