Badania naukowe

Wydział realizuje badania naukowe w zakresie finansów przedsiębiorstw, bankowości, finansów publicznych, rynków finansowych, ubezpieczeń, rachunkowości, inewstycji, gospodarki nieruchomościami, zastosowań matematyki, statystyki i ekonometrii w finansach. Kadra akademicka Wydziału od wielu lat współpracuje z podmiotami gospodarczymi, instytucjami, organizacjami zawodowymi i administracją.

Kierunki badań naukowych

Oferta dla otoczenia

Współpraca