Zmiana umiejscowienia obsługi studiów doktoranckich

Z dniem 1 października 2016 na podstawie Zarządzenia JM Rektora nr 65/2016 z dnia 29 września 2016 roku zlikwidowane zostaje Studium Doktoranckie. 

Obsługa administracyjna studentów studiów III stopnia (doktoranckich) przeniesiona zostaje na odpowiednie Wydziały. 

 

Kierownik studiów doktoranckich na Wydziale

prof. dr hab. Krzysztof Marcinek

 

Studentami opiekują się Panie:

Gabriela Czerner-Panek
E-mail: gabriela.czerner-panek@ue.katowice.pl
tel. 32 257 7393

Aneta Nowak
E-mail: aneta.nowak@ue.katowice.pl 
tel. 32 257 7392

fax: 32 257 7394

pok. 310 w budynku A, ul. Bogucicka 3