EuroClasses na Wydziale FiU

Znasz dobrze język angielski?
Chciałbyś w tym języku rozwijać wiedzę fachową?
Chcesz przy okazji poznać kulturę i studentów z innych krajów?
Weź udział w zajęciach po angielsku z obcokrajowcami z wymiany międzynarodowej. 
Zacznij od EuroClasses!

Na początku każdego semestru prezentujemy ofertę zajęć prowadzonych w języku angielskim w danym semestrze. Z oferty może skorzystać każdy student UE Katowice, niezależnie od wydziału i kierunku, na którym studiuje. Każdy przedmiot to cenne punkty ECTS, a także bezcenne doświadczenie. Gwarantujemy ciekawe wykłady i wielokulturowe środowisko!

Zapisy na EuroClasses w semestrze letnim 2018/19

Studenci, którzy chcieliby zaliczyć przedmiot(y) w języku angielskim, mogą dokonać wyboru z oferty Euroclasses i starać się o zaliczenie punktów SW w ramach swojego kierunku studiów.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą dostępną poniżej. 

Szczegółowy plan zajęć jest dostępny w wirtualnej uczelni (bez logowania) wybierając kolejno tryb stacjonarny, studia I stopnia, Wydział Finansów i Ubezpieczeń, kierunek Erasmus, specjalność Erasmus, semestr 2, grupa ER_K-ce_18_z_SI_gc01_Erasmus

Plan aktualizowany jest na bieżąco.

Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział? Zapoznać się z informacjami na tej stronie i złożyć deklarację online. Nie ma potrzeby dostarczania żadnych dodatkowych dokumentów.

Do udziału w EuroClasses zapraszamy osoby, które znają język angielski na poziomie min. B2.

Studenci na 2. stopniu studiów mogą wybierać przedmioty tylko z 2. stopnia.

Wysłanie formularza online stanowi deklarację udziału w zajęciach i zaliczenia wybranych przedmiotów. Przedmiot wybrany w deklaracji traktowany jest jako obowiązkowy i zdawany jest w najbliższej sesji.

Deklaracja podlega akceptacji Dziekana WFiU jako gospodarza EuroClasses, i kolejno dziekana wydziału studenta. Po akceptacji dziekanów zaprosimy Was mailem do złożenia swojego podpisu w naszym biurze 313A.

Osoby nieprzyjęte na zajęcia, np. z braku wolnych miejsc czy ze względu na wybór niewłaściwego przedmiotu, otrzymają informację mailem.

Rezygnacji z udziału w EuroClasses można dokonać w okresie 2 tygodni od złożenia deklaracji, przesyłając stosowną informację na adres malgorzata.sawicka@ue.katowice.pl. Student, który przestanie uczęszczać na zajęcia, a nie prześle swojej rezygnacji, otrzyma ocenę niedostateczną. 

Zajęcia już trwają! Zapraszamy Was do studiowania niezwłocznie po złożeniu deklaracji.

Kontakt: Małgorzata Sawicka

Wydział Finansów i Ubezpieczeń, pokój 313A

tel. 32 25 77 750

malgorzata.sawicka@ue.katowice.pl 

Oferta EuroClasses - semestr letni 2018/19

Code Level Subject name Teacher/s Hours ECTS
SEB01 Bachelor Advertising Strategy  dr Mirosława Malinowska 30 5
SEB02 Bachelor Business Ethics  dr Anna Adamus-Matuszyńska 15 3
SEB03 Bachelor Competition Strategy dr Dominika Bochańczyk-Kupka 30 5
SEB04 Bachelor Corporate Social Responsibility dr Anna Adamus-Matuszyńska 30 5
SEB06 Bachelor Economic Systems  dr Dominika Bochańczyk-Kupka 30 5
SEB07 Bachelor European Union Economics, Policies, Institutions prof. UE dr hab. Iwona Pawlas 30 3
SEB09 Bachelor Leadership skills training: Leader’s Toolkit dr Hanna Kelm 30 5
SEB11 Bachelor Public Relations dr Anna Adamus-Matuszyńska 30 5
SFB06 Bachelor Modern Banking and Financial Markets dr Aleksandra Nocoń 30 5
SICB01 Bachelor Branding Strategies dr Anna Dewalska-Opitek 30 5
SICB02 Bachelor Cross-cultural Communication dr Olgierd Witczak 30 5
SICB03 Bachelor Innovation Management prof. UE dr hab. Jerzy Michnik 30 5
SICB04 Bachelor International Relations dr Jakub Parnes 30 5
SICB05 Bachelor Methods and Techniques of Selling Dr Olgierd Witczak 15 3
SMB03 Bachelor International Marketing in Services prof. UE dr hab. Justyna Matysiewicz 15 3
SMB05 Bachelor International Marketing dr Monika Sulimowska-Formowicz 15 3
SMB07 Bachelor International Marketing Research  dr Danuta Babińska 15 3
SMB08 Bachelor Business Negotiations prof. UE dr hab. Aleksandra Burgiel 15 3
SEM01 Master Economic Psychology dr Anna Adamus-Matuszyńska 30 5
SICM01 Master Business Development dr Anna Dewalska-Opitek 30 5
SICM03 Master Negotiation and Mediation prof. UE dr hab. Tomasz Wachowicz 30 6
SICM04 Master Project Management prof. UE dr hab. Maciej Nowak, dr hab. Krzysztof Targiel 30 5
SMM01 Master International management prof. dr hab. Maja Szymura-Tyc 15 3
SMM02 Master International Marketing Communication dr Jolanta Zrałek 15 3
SMM03 Master Global Brand Management dr Monika Sulimowska-Formowicz 15 3
SMM06 Master International Human Resources Management prof. UE dr hab. Agata Austen 15 3